HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Ống tưới PE, PVC, LDPE

Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dây dẫn tưới PVC Φ3/5 (3/5mm)

Dây dẫn nước cho hệ thống tưới là sản phẩm không thể thiếu, là xương sống cho hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
Từ 1.700đ

Dây dẫn tưới PVC Φ4/7 (4/7mm)

Dây dẫn nước cho hệ thống tưới là sản phẩm không thể thiếu, là xương sống cho hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
Từ 1.800đ

Dây dẫn tưới PVC Φ8/11 (8/11mm)

Dây dẫn tưới PVC Φ8/11 (8/11mm) cho hệ thống tưới là sản phẩm không thể thiếu, là xương sống cho hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
Từ 3.000đ

Dây dẫn tưới PE Φ16 (16mm)

Dây dẫn nước cho hệ thống tưới là sản phẩm không thể thiếu, là xương sống cho hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
Từ 3.800đ

Dây dẫn tưới PE Φ20 (20mm)

Dây dẫn nước cho hệ thống tưới là sản phẩm không thể thiếu, là xương sống cho hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
Từ 6.000đ

Dây tưới nhỏ giọt (dây tròn, mắt 30cm)

Dây tưới nhỏ giọt dọc luống phi 16mm, dày 0.2mm, khoảng cách mắt nhỏ giọt 30cm
6.000đ

Dây tưới nhỏ giọt (dây bẹt, mắt 20cm)

Dây tưới nhỏ giọt dọc luống phi 16mm, dày 0.2mm, khoảng cách mắt nhỏ giọt 20cm
2.500đ

Dây tưới nhỏ giọt (dây bẹt, mắt 30cm)

Dây tưới nhỏ giọt dọc luống phi 16mm, dày 0.2mm, khoảng cách mắt nhỏ giọt 30cm
3.500đ