Ống thủy canh NTF

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Ống PVC chuyên dụng thủy canh, Ống NTF lục giác 100*60, Ống trồng rau thủy canh 6 cạnh

Ống PVC chuyên dụng thủy canh, Ống NTF lục giác 100*60, Ống trồng rau thủy canh 6 cạnh

TX_103822
Ống PVC chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60(Đáy 100mm, Mặt 55mm, cao 60mm) Ống phù hợp với tất cả các hệ thống trồng rau thủy canh NTF. Ống PVC chuyên dụng thủy canh, Ống NTF lục giác 100*60, Ống trồng rau thủy canh 6 cạnh
80.000đ Từ 39.500đ
Ảnh của Bịt đầu ống PVC lục giác chuyên dụng thủy canh,  Đầu bịt ống thủy canh lục giác NTF

Bịt đầu ống PVC lục giác chuyên dụng thủy canh, Đầu bịt ống thủy canh lục giác NTF

TX_103823
Bịt ống PVC chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60(Đáy 100mm, Mặt 55mm, cao 60mm) Ống phù hợp với tất cả các hệ thống trồng rau thủy canh NTF. Bịt đầu ống PVC lục giác chuyên dụng thủy canh, Đầu bịt ống thủy canh lục giác NTF
10.000đ Từ 6.000đ
Ảnh của Nối ống PVC lục giác chuyên dụng thủy canh,  Măng sông ống thủy canh lục giác NTF

Nối ống PVC lục giác chuyên dụng thủy canh, Măng sông ống thủy canh lục giác NTF

TX_103824
Nối (măng sông) ống PVC chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60(Đáy 100mm, Mặt 55mm, cao 60mm) Ống phù hợp với tất cả các hệ thống trồng rau thủy canh NTF. Nối ống PVC lục giác chuyên dụng thủy canh, Măng sông ống thủy canh lục giác
12.000đ Từ 7.500đ
Ảnh của Ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh (trắng)

Ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh (trắng)

TX_103524
Ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60mm, Ống 2 lớp, phù hợp với tất cả các hệ thống trồng rau thủy canh
120.000đ 95.000đ
Ảnh của Đầu bịt ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh (trắng)

Đầu bịt ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh (trắng)

TX_103527
Ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60mm
10.000đ 9.000đ
Ảnh của Nối (Măng sông) ống PVC vuông chuyên dụng

Nối (Măng sông) ống PVC vuông chuyên dụng

TX_103784
Ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60mm
10.000đ 9.000đ