HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Ống thủy canh NTF

Xếp theo
Hiển thị trên trang

Ống PVC chuyên dụng thủy canh (Ống NTF)

Ống PVC chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60(Đáy 100mm, Mặt 55mm, cao 60mm) Ống phù hợp với tất cả các hệ thống trồng rau thủy canh NTF
Từ 60.000đ

Bịt ống PVC chuyên dụng thủy canh (Ống NTF)

Bịt ống PVC chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60(Đáy 100mm, Mặt 55mm, cao 60mm) Ống phù hợp với tất cả các hệ thống trồng rau thủy canh NTF
10.000đ 8.000đ

Nối ống (măng sông) PVC chuyên dụng thủy canh (Ống NTF)

Nối (măng sông) ống PVC chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60(Đáy 100mm, Mặt 55mm, cao 60mm) Ống phù hợp với tất cả các hệ thống trồng rau thủy canh NTF
12.000đ 10.000đ

Ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh (trắng)

Ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60mm, Ống 2 lớp, phù hợp với tất cả các hệ thống trồng rau thủy canh
120.000đ 95.000đ

Đầu bịt ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh (trắng)

Ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60mm
10.000đ 9.000đ

Nối (Măng sông) ống PVC vuông chuyên dụng

Ống PVC vuông chuyên dụng thủy canh kích thước 100x60mm
10.000đ 9.000đ