Máy Gieo hạt, Trồng cây

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 12 răng 12R-SD, Dụng cụ tra hạt một hàng 14cm, Có thể thay đổi số miệng

Máy gieo hạt tự động 12 răng 12R-SD, Dụng cụ tra hạt một hàng 14cm, Có thể thay đổi số miệng

TX_103770
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Dụng cụ gieo hạt, dụng cụ gieo hạt một hàng, máy gieo hạt đẩy tay, dụng cụ gieo hạt đẩy tay, công cụ gieo hạt giống, dụng cụ gieo hạt ngô, dụng cụ gieo hạt bắp, dụng cụ gieo hạt lạc, dụng cụ gieo hạt đỗ, dụng cụ gieo hạt đậu tương
2.500.000đ Từ 1.450.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 12 răng 12R-CG, 1 hàng bánh lăn 13.5cm, Có thể thay đổi số miệng

Máy gieo hạt tự động 12 răng 12R-CG, 1 hàng bánh lăn 13.5cm, Có thể thay đổi số miệng

TX_103709
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Công suất làm việc 1 ngày có thể gieo hạt 2 ~ 4ha ~ gần 7 ~14 mẫu đất bắc bộ
2.500.000đ Từ 1.450.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 16 răng 16R-HB, Dụng cụ tra hạt một hàng 10 cm, Có thể thay đổi số miệng

Máy gieo hạt tự động 16 răng 16R-HB, Dụng cụ tra hạt một hàng 10 cm, Có thể thay đổi số miệng

TX_107015
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Dụng cụ gieo hạt, dụng cụ gieo hạt một hàng, máy gieo hạt đẩy tay, dụng cụ gieo hạt đẩy tay, công cụ gieo hạt giống, dụng cụ gieo hạt ngô, dụng cụ gieo hạt bắp, dụng cụ gieo hạt lạc, dụng cụ gieo hạt đỗ, dụng cụ gieo hạt đậu tương
3.200.000đ Từ 1.800.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 16 răng Inox 16R-UP, Dụng cụ tra hạt 10 cm, Có thể thay đổi số miệng

Máy gieo hạt tự động 16 răng Inox 16R-UP, Dụng cụ tra hạt 10 cm, Có thể thay đổi số miệng

TX_107178
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Dụng cụ gieo hạt, dụng cụ gieo hạt một hàng, máy gieo hạt đẩy tay, dụng cụ gieo hạt đẩy tay, công cụ gieo hạt giống, dụng cụ gieo hạt ngô, dụng cụ gieo hạt bắp, dụng cụ gieo hạt lạc, dụng cụ gieo hạt đỗ, dụng cụ gieo hạt đậu tương
3.500.000đ Từ 1.900.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 16 răng 16R-NE, Dụng cụ tra hạt một hàng Inox, Có thể thay đổi số miệng

Máy gieo hạt tự động 16 răng 16R-NE, Dụng cụ tra hạt một hàng Inox, Có thể thay đổi số miệng

TX_107177
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Dụng cụ gieo hạt, dụng cụ gieo hạt một hàng, máy gieo hạt đẩy tay, dụng cụ gieo hạt đẩy tay, công cụ gieo hạt giống, dụng cụ gieo hạt ngô, dụng cụ gieo hạt bắp, dụng cụ gieo hạt lạc, dụng cụ gieo hạt đỗ, dụng cụ gieo hạt đậu tương
3.500.000đ Từ 1.900.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 20 răng 20R-W07, Máy gieo hạt 1 hàng 7.5cm, Máy gieo đậu phộng, Lạc đẩy tay

Máy gieo hạt tự động 20 răng 20R-W07, Máy gieo hạt 1 hàng 7.5cm, Máy gieo đậu phộng, Lạc đẩy tay

TX_107003
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Dụng cụ gieo hạt, dụng cụ gieo hạt một hàng, máy gieo hạt đẩy tay, dụng cụ gieo hạt đẩy tay, công cụ gieo hạt giống, dụng cụ gieo hạt ngô, dụng cụ gieo hạt bắp, dụng cụ gieo hạt lạc, dụng cụ gieo hạt đỗ, dụng cụ gieo hạt đậu tương
2.800.000đ Từ 1.350.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 20 răng 20R-W10, Máy gieo hạt 1 hàng bánh lăn 7.5cm, Máy gieo đậu phộng, Lạc

Máy gieo hạt tự động 20 răng 20R-W10, Máy gieo hạt 1 hàng bánh lăn 7.5cm, Máy gieo đậu phộng, Lạc

TX_103923
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Dụng cụ gieo hạt, dụng cụ gieo hạt một hàng, máy gieo hạt đẩy tay, dụng cụ gieo hạt đẩy tay, công cụ gieo hạt giống, dụng cụ gieo hạt ngô, dụng cụ gieo hạt bắp, dụng cụ gieo hạt lạc, dụng cụ gieo hạt đỗ, dụng cụ gieo hạt đậu tương
3.500.000đ Từ 1.800.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 20RK-LN, Kết hợp bón phân thẳng hàng, 40 răng - 20 răng kép - 7.5cm

Máy gieo hạt tự động 20RK-LN, Kết hợp bón phân thẳng hàng, 40 răng - 20 răng kép - 7.5cm

TX_106918
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Dụng cụ gieo hạt, dụng cụ gieo hạt một hàng, máy gieo hạt đẩy tay, dụng cụ gieo hạt đẩy tay, công cụ gieo hạt giống, dụng cụ gieo hạt ngô, dụng cụ gieo hạt bắp, dụng cụ gieo hạt lạc, dụng cụ gieo hạt đỗ, dụng cụ gieo hạt đậu tương
4.500.000đ Từ 2.500.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động RK-CG, Kết hợp bón phân thẳng hàng, Máy gieo Ngô Bắp Đậu phộng

Máy gieo hạt tự động RK-CG, Kết hợp bón phân thẳng hàng, Máy gieo Ngô Bắp Đậu phộng

TX_107087
Máy gieo hạt tự động RK-CG là loại máy tra hạt đa năng tích hợp được cả 2 chức năng tra hạt và bón phân đầy tiện ích. Máy gieo được đa dạng các loại hạt như: Hạt bắp, hạt lạc, đậu tương …
đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 5RK-CG, Kết hợp bón phân thẳng hàng (10 răng - 5 răng kép - 33cm)

Máy gieo hạt tự động 5RK-CG, Kết hợp bón phân thẳng hàng (10 răng - 5 răng kép - 33cm)

TX_104227
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Dụng cụ gieo hạt, dụng cụ gieo hạt một hàng, máy gieo hạt đẩy tay, dụng cụ gieo hạt đẩy tay, công cụ gieo hạt giống, dụng cụ gieo hạt ngô, dụng cụ gieo hạt bắp, dụng cụ gieo hạt lạc, dụng cụ gieo hạt đỗ, dụng cụ gieo hạt đậu tương
2.700.000đ Từ 1.850.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 6RK-CG, Kết hợp bón phân thẳng hàng (12 răng - 6 răng kép - 28cm)

Máy gieo hạt tự động 6RK-CG, Kết hợp bón phân thẳng hàng (12 răng - 6 răng kép - 28cm)

TX_104226
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Dụng cụ gieo hạt, dụng cụ gieo hạt một hàng, máy gieo hạt đẩy tay, dụng cụ gieo hạt đẩy tay, công cụ gieo hạt giống, dụng cụ gieo hạt ngô, dụng cụ gieo hạt bắp, dụng cụ gieo hạt lạc, dụng cụ gieo hạt đỗ, dụng cụ gieo hạt đậu tương
2.900.000đ Từ 1.880.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt tự động 7RK-CG, Kết hợp bón phân thẳng hàng (14 răng - 7 răng kép - 23cm)

Máy gieo hạt tự động 7RK-CG, Kết hợp bón phân thẳng hàng (14 răng - 7 răng kép - 23cm)

TX_104188
Máy gieo hạt tự động bánh lăn đẩy tay, Dụng cụ gieo hạt, dụng cụ gieo hạt một hàng, máy gieo hạt đẩy tay, dụng cụ gieo hạt đẩy tay, công cụ gieo hạt giống, dụng cụ gieo hạt ngô, dụng cụ gieo hạt bắp, dụng cụ gieo hạt lạc, dụng cụ gieo hạt đỗ, dụng cụ gieo hạt đậu tương
3.000.000đ Từ 1.930.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt rau FD-72, Máy gieo hạt Cà chua, Rau cải, Cà rốt, Hạt hoa

Máy gieo hạt rau FD-72, Máy gieo hạt Cà chua, Rau cải, Cà rốt, Hạt hoa

TX_106755
Máy gieo hạt rau FD, Máy gieo hạt Cà chua, Rau cải, Cà rốt, Hạt hoa, Công suất làm việc 1 ngày có thể gieo hạt 1 ~ 2ha ~ gần 4 ~7 mẫu đất bắc bộ. Máy gieo hạt giống
1.000.000đ Từ 477.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt rau FD-82, Máy gieo hạt Cà chua, Rau cải, Cà rốt, Hạt hoa

Máy gieo hạt rau FD-82, Máy gieo hạt Cà chua, Rau cải, Cà rốt, Hạt hoa

TX_106860
Máy gieo hạt rau FD, Máy gieo hạt Cà chua, Rau cải, Cà rốt, Hạt hoa, Công suất làm việc 1 ngày có thể gieo hạt 1 ~ 2ha ~ gần 4 ~7 mẫu đất bắc bộ. Máy gieo hạt giống
1.000.000đ Từ 535.000đ
Ảnh của Máy gieo hạt giống AD-1H, Máy gieo hạt Cà chua, Rau cải, Cà rốt, Hạt hoa

Máy gieo hạt giống AD-1H, Máy gieo hạt Cà chua, Rau cải, Cà rốt, Hạt hoa

TX_106861
Máy gieo hạt giống AD-1H, Máy gieo hạt Cà chua, Rau cải, Cà rốt, Hạt hoa, Công suất làm việc 1 ngày có thể gieo hạt 1 ~ 2ha ~ gần 4 ~7 mẫu đất bắc bộ. Máy gieo hạt giống
3.500.000đ Từ 1.818.000đ
Bộ lọc Close
Min: đ Max: 21.000.000đ
₫0 ₫21000000
 • Khay 128 lỗ
 • Máy gieo hạt + 1 Bộ đầu gieo hạt
 • Khay 105 lỗ
 • Bộ đầu gieo hạt dự phòng
 • Sàng hạt
 • 10 Răng (5 răng kép)
 • 12 Răng (6 răng kép)
 • 14 Răng (7 răng kép)
 • Răng máy 12 răng ngắn
 • Răng máy 12 răng ( Răng dài)
 • Răng máy 16 răng
 • 10 Miệng
 • Răng máy 12 răng ngắn [≥ 50 cái]
 • 10 Răng (5 răng kép) [≥ 10 chiếc]
 • Răng máy 12 răng ( Răng dài) [≥ 50 cái]
 • Răng máy 16 răng [≥ 50 cái]
 • 14 Răng (7 răng kép) [≥ 10 chiếc]
 • 12 Răng (6 răng kép) [≥ 10 chiếc]
 • 17 Miệng
 • Má khung máy 12 răng ngắn
 • Má khung máy 16 răng
 • Má khung máy 12 răng dài
 • Má khung máy 12 răng ngắn (≥ 50 cái)
 • Má khung máy 12 răng dài (≥ 50 cái)
 • Má khung máy 16 răng (≥ 50 cái)
 • 23 Miệng
 • Khay gieo hạt
 • Sàng hạt (≥ 50 cái)
 • Ông sao
 • Ông sao (≥ 50 cái)
 • Lò xo răng
 • Lò xo răng (≥ 50 cái)
 • Lò xo từ khung ra lô đất
 • Lò xo từ khung ra lô đất (≥ 50 cái)