Đồ dùng phòng khách

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Quạt điện CAMEL 6D-45MT thế hệ mới 45W, Quạt tự quay 6 hướng Bán tự động

Quạt điện CAMEL 6D-45MT thế hệ mới 45W, Quạt tự quay 6 hướng Bán tự động

TX_106921
Quạt điều hòa 6D là thiết bị làm mát không khí, hoạt động dựa trên nguyên lý quay 6 hướng, thông qua việc sử dụng 2 động cơ điện. Khi hoạt động, có thể lựa chọn điều chỉnh các chế độ gió, các loại hướng xoay
1.250.000đ Từ 675.000đ
Ảnh của Quạt điện CAMEL 6D-45AT thế hệ mới 45W, Quạt tự quay 6 hướng Tự động có Remote

Quạt điện CAMEL 6D-45AT thế hệ mới 45W, Quạt tự quay 6 hướng Tự động có Remote

TX_106920
Quạt điều hòa 6D là thiết bị làm mát không khí, hoạt động dựa trên nguyên lý quay 6 hướng, thông qua việc sử dụng 2 động cơ điện. Khi hoạt động, có thể lựa chọn điều chỉnh các chế độ gió, các loại hướng xoay
1.250.000đ Từ 840.000đ
Ảnh của Quạt điều hòa BW-101, Máy làm mát không khí, quạt nước làm mát BW-101Y

Quạt điều hòa BW-101, Máy làm mát không khí, quạt nước làm mát BW-101Y

TX_104222
Quạt điều hòa là thiết bị làm mát không khí, hoạt động dựa trên nguyên lý bốc hơi của nước, thông qua việc sử dụng tấm làm mát (Cooling Pad). Khi hoạt động, nước được hệ thống bơm tuần hoàn đưa lên tấm làm mát, nơi sẽ diễn ra quá trình bay hơi
1.250.000đ Từ 750.000đ
Ảnh của Quạt điều hòa BW-201, Máy làm mát không khí, quạt nước làm mát BW-201Y

Quạt điều hòa BW-201, Máy làm mát không khí, quạt nước làm mát BW-201Y

TX_104220
Quạt điều hòa là thiết bị làm mát không khí, hoạt động dựa trên nguyên lý bốc hơi của nước, thông qua việc sử dụng tấm làm mát (Cooling Pad). Khi hoạt động, nước được hệ thống bơm tuần hoàn đưa lên tấm làm mát, nơi sẽ diễn ra quá trình bay hơi
2.750.000đ 1.290.000đ
Ảnh của Quạt điều hòa B0-8000, Máy làm mát không khí, quạt nước làm mát B0-8000Y

Quạt điều hòa B0-8000, Máy làm mát không khí, quạt nước làm mát B0-8000Y

TX_104247
Quạt điều hòa là thiết bị làm mát không khí, hoạt động dựa trên nguyên lý bốc hơi của nước, thông qua việc sử dụng tấm làm mát (Cooling Pad). Khi hoạt động, nước được hệ thống bơm tuần hoàn đưa lên tấm làm mát, nơi sẽ diễn ra quá trình bay hơi
4.100.000đ Từ 3.050.000đ