Dành cho Băng Nhỏ giọt 16mm

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Khởi thủy trơn dành cho băng nhỏ giọt Φ16 KT-BT160, Khởi thủy kèm đai cao su Φ16

Khởi thủy trơn dành cho băng nhỏ giọt Φ16 KT-BT160, Khởi thủy kèm đai cao su Φ16

TX_104305
Khởi thủy trơn dành cho băng nhỏ giọt Φ16 TKT-B16 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kết thúc đầu dây trong thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
3.000đ Từ 1.650đ
Ảnh của Khởi thủy đai siết cho dây Φ16 KT-BT161, Khởi thủy cho ống PVC PE LDPE HDPE 16mm

Khởi thủy đai siết cho dây Φ16 KT-BT161, Khởi thủy cho ống PVC PE LDPE HDPE 16mm

TX_106806
Khởi thủy đai siết cho dây Φ16 TM-RT57 D16 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kết thúc đầu dây trong thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
9.000đ Từ 5.000đ
Ảnh của Khởi thủy van khóa dành cho băng nhỏ giọt Φ16 KT-BT162, Khởi thủy kèm đai cao su Φ16

Khởi thủy van khóa dành cho băng nhỏ giọt Φ16 KT-BT162, Khởi thủy kèm đai cao su Φ16

TX_105597
Khởi thủy van khóa dành cho băng nhỏ giọt Φ16 KVB-16, Khởi thủy cho ống PVC PE HDPE LDPE Φ16 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kết thúc đầu dây trong thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
10.000đ Từ 4.200đ
Ảnh của Khởi thủy đai siết có van khóa Φ16 KT-BT163, Khởi thủy cho ống PE LDPE HDPE 16mm

Khởi thủy đai siết có van khóa Φ16 KT-BT163, Khởi thủy cho ống PE LDPE HDPE 16mm

TX_107019
Khởi thủy đai siết cho dây Φ16 KT-BT163 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, bền bỉ với môi trường
6.000đ Từ 3.000đ
Ảnh của Nối trơn dành cho băng nhỏ giọt Φ16 NO-BT165, Nối cho ống PVC PE HDPE LDPE Φ16

Nối trơn dành cho băng nhỏ giọt Φ16 NO-BT165, Nối cho ống PVC PE HDPE LDPE Φ16

TX_104306
Nối trơn là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kết thúc đầu dây trong thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
Từ 1.200đ
Ảnh của Bịt cuối dành cho băng nhỏ giọt Φ16 BT-BT168, Bịt cho ống PVC PE HDPE LDPE Φ16

Bịt cuối dành cho băng nhỏ giọt Φ16 BT-BT168, Bịt cho ống PVC PE HDPE LDPE Φ16

TX_106969
Bịt đầu tưới là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kết thúc đầu dây trong thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
Từ 900đ
Ảnh của Khởi thủy chia đôi dành cho dây nhỏ giọt Φ16 KT2-BT171, Khởi thủy kèm đai cao su Φ16

Khởi thủy chia đôi dành cho dây nhỏ giọt Φ16 KT2-BT171, Khởi thủy kèm đai cao su Φ16

TX_106807
Khởi thủy chia đôi kèm đai cao su cho dây Φ16 TM-RT57 D16 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kết thúc đầu dây trong thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
8.000đ Từ 3.950đ
Ảnh của Khởi thủy chia đôi dành cho dây nhỏ giọt Φ16 KT2-BT172, Khởi thủy ống mềm Φ16

Khởi thủy chia đôi dành cho dây nhỏ giọt Φ16 KT2-BT172, Khởi thủy ống mềm Φ16

TX_107017
Khởi thủy chia đôi kèm đai cao su cho dây Φ16 TM-RT57 D16 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kết thúc đầu dây trong thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
8.000đ Từ 2.200đ
Ảnh của Khởi thủy Van khóa chia đôi dành cho băng nhỏ giọt Φ16 KT2-BT175, Kèm đai cao su Φ16

Khởi thủy Van khóa chia đôi dành cho băng nhỏ giọt Φ16 KT2-BT175, Kèm đai cao su Φ16

TX_107018
Khởi thủy chia đôi kèm đai cao su cho dây Φ16 TM-RT57 D16 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kết thúc đầu dây trong thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
12.000đ Từ 6.000đ
Ảnh của Khởi thủy Van khóa chia đôi dành cho băng nhỏ giọt Φ16 KT2-BT176, Van đôi

Khởi thủy Van khóa chia đôi dành cho băng nhỏ giọt Φ16 KT2-BT176, Van đôi

TX_107075
Khởi thủy chia đôi kèm đai cao su cho dây Φ16 KT2-BT176 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kết thúc đầu dây trong thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
12.000đ Từ 6.000đ