Tưới xoay 3 cánh

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-R21, Vòi tưới 3 cánh 360 độ Ren ngoài 21, Tưới phun mưa làm mát

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-R21, Vòi tưới 3 cánh 360 độ Ren ngoài 21, Tưới phun mưa làm mát

TX_104208
Hệ thống tưới nước tự động 3 cánh được thiết kế với trục cánh tay quay bằng tưới nước kép số 3 cánh và xoay 360. Giúp cho việc chăm sóc cây vườn, làm mát sân, mát mái được thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian của bạn
45.000đ Từ 19.500đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CC, Vòi tưới 3 cánh 360 độ Kèm chân cắm Lắp nối nhanh 16

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CC, Vòi tưới 3 cánh 360 độ Kèm chân cắm Lắp nối nhanh 16

TX_104209
Đầu tưới 3 cánh xoay 360° có chân cắm được thiết kế với trục cánh tay quay bằng tưới nước kép số 3 cánh và xoay 360. Giúp cho việc chăm sóc cây vườn, làm mát sân, mát mái được thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian của bạn
65.000đ Từ 33.000đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-MT, Vòi tưới 3 cánh 360 độ Chân đế hình mặt trăng Lắp nối nhanh 16

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-MT, Vòi tưới 3 cánh 360 độ Chân đế hình mặt trăng Lắp nối nhanh 16

TX_103926
Hệ thống tưới nước tự động 3 cánh được thiết kế với trục cánh tay quay bằng tưới nước kép số 3 cánh và xoay 360. Giúp cho việc chăm sóc cây vườn, làm mát sân, mát mái được thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian của bạn
95.000đ Từ 39.500đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CB, Vòi tưới 3 cánh 360 độ Chân đế hình cánh bướm lắp nối nhanh 16

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CB, Vòi tưới 3 cánh 360 độ Chân đế hình cánh bướm lắp nối nhanh 16

TX_103928
Với nhịp sống xã hội càng bận rộn, để tinh thần được thư giãn là điều rất cần thiết. Một góc xanh trong vườn hoa là nơi thư giãn tuyệt vời sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Nhung bạn không có thời gian để chăm sóc cho góc vườn của mình. Để giúp bạn có thể chăm sóc tốt vườn hoa của mình chúng tôi xin giới thệu sản phẩm béc xả nước tưới cây tự động 3 trục xoay 360°
120.000đ Từ 65.000đ
Ảnh của Bộ tưới đảo cánh 360° HBS-8211, Bộ tưới 15 lỗ, Kèm đầu nối nhanh

Bộ tưới đảo cánh 360° HBS-8211, Bộ tưới 15 lỗ, Kèm đầu nối nhanh

TX_106785
Với nhịp sống xã hội càng bận rộn, để tinh thần được thư giãn là điều rất cần thiết. Một góc xanh trong vườn hoa là nơi thư giãn tuyệt vời sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Nhung bạn không có thời gian để chăm sóc cho góc vườn của mình. Để giúp bạn có thể chăm sóc tốt vườn hoa của mình chúng tôi xin giới thệu sản phẩm Bộ tưới đảo cánh 360° HBS-8211
200.000đ 158.000đ
Ảnh của Bộ tưới đảo cánh 360° HBS-8211, Bộ tưới 15 lỗ, Lắp nối nhanh 16

Bộ tưới đảo cánh 360° HBS-8211, Bộ tưới 15 lỗ, Lắp nối nhanh 16

TX_106784
Với nhịp sống xã hội càng bận rộn, để tinh thần được thư giãn là điều rất cần thiết. Một góc xanh trong vườn hoa là nơi thư giãn tuyệt vời sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Nhung bạn không có thời gian để chăm sóc cho góc vườn của mình. Để giúp bạn có thể chăm sóc tốt vườn hoa của mình chúng tôi xin giới thệu sản phẩm Bộ tưới đảo cánh 360° HBS-8211
200.000đ Từ 119.000đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CC.220 Kèm nối nhanh 812, Vòi tưới phun mưa 360 độ Có chân cắm

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CC.220 Kèm nối nhanh 812, Vòi tưới phun mưa 360 độ Có chân cắm

TX_105651
Đầu tưới 3 cánh xoay 360° có chân cắm được thiết kế với trục cánh tay quay bằng tưới nước kép số 3 cánh và xoay 360. Giúp cho việc chăm sóc cây vườn, làm mát sân, mát mái được thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian của bạn
65.000đ Từ 39.000đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-MT.210 Kèm nối nhanh 812, Vòi phun xoay Chân đế hình mặt trăng

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-MT.210 Kèm nối nhanh 812, Vòi phun xoay Chân đế hình mặt trăng

TX_105643
Hệ thống tưới nước tự động 3 cánh được thiết kế với trục cánh tay quay bằng tưới nước kép số 3 cánh và xoay 360. Giúp cho việc chăm sóc cây vườn, làm mát sân, mát mái được thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian của bạn
95.000đ Từ 48.000đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CB.200 Kèm nối nhanh 811, Vòi phun 3 cánh 360 độ Chân đế cánh bướm

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CB.200 Kèm nối nhanh 811, Vòi phun 3 cánh 360 độ Chân đế cánh bướm

TX_105635
Với nhịp sống xã hội càng bận rộn, để tinh thần được thư giãn là điều rất cần thiết. Một góc xanh trong vườn hoa là nơi thư giãn tuyệt vời sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Nhung bạn không có thời gian để chăm sóc cho góc vườn của mình. Để giúp bạn có thể chăm sóc tốt vườn hoa của mình chúng tôi xin giới thệu sản phẩm béc xả nước tưới cây tự động 3 trục xoay 360°
120.000đ Từ 73.500đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CC.221 Kèm nối nhanh 16, Vòi tưới phun mưa 360 độ Có chân cắm

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CC.221 Kèm nối nhanh 16, Vòi tưới phun mưa 360 độ Có chân cắm

TX_105652
Đầu tưới 3 cánh xoay 360° có chân cắm được thiết kế với trục cánh tay quay bằng tưới nước kép số 3 cánh và xoay 360. Giúp cho việc chăm sóc cây vườn, làm mát sân, mát mái được thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian của bạn
65.000đ Từ 38.300đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-MT.211 Kèm nối nhanh 16, Vòi phun xoay Chân đế hình mặt trăng

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-MT.211 Kèm nối nhanh 16, Vòi phun xoay Chân đế hình mặt trăng

TX_105644
Hệ thống tưới nước tự động 3 cánh được thiết kế với trục cánh tay quay bằng tưới nước kép số 3 cánh và xoay 360. Giúp cho việc chăm sóc cây vườn, làm mát sân, mát mái được thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian của bạn
95.000đ Từ 47.300đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CB.201 Kèm nối nhanh 16, Vòi phun 3 cánh 360 độ Chân đế cánh bướm

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CB.201 Kèm nối nhanh 16, Vòi phun 3 cánh 360 độ Chân đế cánh bướm

TX_105636
Với nhịp sống xã hội càng bận rộn, để tinh thần được thư giãn là điều rất cần thiết. Một góc xanh trong vườn hoa là nơi thư giãn tuyệt vời sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Nhung bạn không có thời gian để chăm sóc cho góc vườn của mình. Để giúp bạn có thể chăm sóc tốt vườn hoa của mình chúng tôi xin giới thệu sản phẩm béc xả nước tưới cây tự động 3 trục xoay 360°
120.000đ Từ 72.800đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CC.222 Kèm nối nhanh 20, Vòi tưới phun mưa 360 độ Có chân cắm

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CC.222 Kèm nối nhanh 20, Vòi tưới phun mưa 360 độ Có chân cắm

TX_105653
Đầu tưới 3 cánh xoay 360° có chân cắm được thiết kế với trục cánh tay quay bằng tưới nước kép số 3 cánh và xoay 360. Giúp cho việc chăm sóc cây vườn, làm mát sân, mát mái được thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian của bạn
65.000đ Từ 39.800đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-MT.212 Kèm nối nhanh 20, Vòi phun xoay Chân đế hình mặt trăng

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-MT.212 Kèm nối nhanh 20, Vòi phun xoay Chân đế hình mặt trăng

TX_105645
Hệ thống tưới nước tự động 3 cánh được thiết kế với trục cánh tay quay bằng tưới nước kép số 3 cánh và xoay 360. Giúp cho việc chăm sóc cây vườn, làm mát sân, mát mái được thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian của bạn
95.000đ Từ 48.800đ
Ảnh của Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CB.202 Kèm nối nhanh 20, Vòi phun 3 cánh 360 độ Chân đế cánh bướm

Đầu tưới 3 cánh xoay 360° T3C-CB.202 Kèm nối nhanh 20, Vòi phun 3 cánh 360 độ Chân đế cánh bướm

TX_105637
Với nhịp sống xã hội càng bận rộn, để tinh thần được thư giãn là điều rất cần thiết. Một góc xanh trong vườn hoa là nơi thư giãn tuyệt vời sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Nhung bạn không có thời gian để chăm sóc cho góc vườn của mình. Để giúp bạn có thể chăm sóc tốt vườn hoa của mình chúng tôi xin giới thệu sản phẩm béc xả nước tưới cây tự động 3 trục xoay 360°
120.000đ Từ 74.300đ
Bộ lọc Close
Min: 29.500đ Max: 220.000đ
₫29500 ₫220000
 • Tưới đảo cánh 360° HBS-8211
 • Kèm đầu nối nhanh 12-16mm
 • Kèm đầu nối nhanh 16-8/11mm
 • Kèm đầu nối nhanh 20-25mm
 • Kèm 4 món 8-12mm
 • Kèm 4 món 12-18mm
 • Kèm 4 món 20-25mm
 • Kèm 4 món 8-12mm + 10m Dây
 • Kèm 4 món 12-18mm + 10m Dây