Đèn Tube ống

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Đèn trồng cây T8-0609 9W, Đèn nuôi cấy mô, Đèn led trồng rau trong nhà (0.6m)

Đèn trồng cây T8-0609 9W, Đèn nuôi cấy mô, Đèn led trồng rau trong nhà (0.6m)

TX_104266
Khi công nghệ đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED dành cho sự phát triển của cây trồng đã được sử dụng trồng trọt trong nhà cũng như là thủy canh hay Aquaponics.
200.000đ Từ 95.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây T8-0618 18W, Đèn nuôi cấy mô, Đèn led trồng rau trong nhà (0.6m)

Đèn trồng cây T8-0618 18W, Đèn nuôi cấy mô, Đèn led trồng rau trong nhà (0.6m)

TX_104383
Khi công nghệ đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED dành cho sự phát triển của cây trồng đã được sử dụng trồng trọt trong nhà cũng như là thủy canh hay Aquaponics.
290.000đ Từ 165.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây T8-1218 18W, Đèn nuôi cấy mô, Đèn led trồng rau trong nhà (1.2m)

Đèn trồng cây T8-1218 18W, Đèn nuôi cấy mô, Đèn led trồng rau trong nhà (1.2m)

TX_103731
Khi công nghệ đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED dành cho sự phát triển của cây trồng đã được sử dụng trồng trọt trong nhà cũng như là thủy canh hay Aquaponics.
300.000đ Từ 165.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây T8-1236 36W, Đèn nuôi cấy mô, Đèn led trồng rau trong nhà (1.2m)

Đèn trồng cây T8-1236 36W, Đèn nuôi cấy mô, Đèn led trồng rau trong nhà (1.2m)

TX_104382
Khi công nghệ đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED dành cho sự phát triển của cây trồng đã được sử dụng trồng trọt trong nhà cũng như là thủy canh hay Aquaponics.
400.000đ Từ 237.000đ
Ảnh của Led trồng cây T5 GC-108 (108W)

Led trồng cây T5 GC-108 (108W)

TX_103833
Khi công nghệ đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED dành cho sự phát triển của cây trồng đã được sử dụng trồng trọt trong nhà cũng như là thủy canh hay Aquaponics.
1.590.000đ Từ 390.000đ