HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Tưới nhỏ giọt

Xếp theo
Hiển thị trên trang

Bộ 1 que cắm nhỏ giọt (đầy đủ)

Que cắm nhỏ giọt (capinet), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động. Bao gồm : Que cắm, dây dẫn, khởi thủy
4.000đ

Bộ 2 que cắm nhỏ giọt (đầy đủ)

Que cắm nhỏ giọt (capinet), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động. Bao gồm : 2 Que cắm, dây dẫn, khởi thủy
7.500đ

Bộ 4 que cắm nhỏ giọt (đầy đủ)

Que cắm nhỏ giọt (capinet), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động. Bao gồm : 4 Que cắm, dây dẫn, khởi thủy
14.000đ

Que cắm nhỏ giọt cong

Que cắm nhỏ giọt (capinet), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
Từ 750đ

Que cắm nhỏ giọt thẳng

Que cắm nhỏ giọt (capinet), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động.
Từ 750đ

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp (2l/h)

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp là sản phẩm, ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
3.000đ

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp (4l/h)

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp là sản phẩm, ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
3.000đ

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp (8l/h)

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp là sản phẩm, ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
3.000đ

Đầu tưới gốc 8 tia

Đầu tưới nhỏ giọt 8 tia điều chỉnh lưu lượng, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
3.000đ 2.000đ

Que cắm nhỏ giọt 8 tia

Que cắm nhỏ giọt 8 tia điều chỉnh lưu lượng, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
5.000đ 3.000đ

Que cắm nhỏ giọt 8 tia kết hợp phun sương

Que cắm nhỏ giọt 8 tia kết hợp phun sương điều chỉnh lưu lượng, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
15.000đ 10.000đ

Dây tưới nhỏ giọt (dây bẹt, mắt 30cm)

Dây tưới nhỏ giọt dọc luống phi 16mm, dày 0.2mm, khoảng cách mắt nhỏ giọt 30cm
3.500đ

Dây tưới nhỏ giọt (dây bẹt, mắt 20cm)

Dây tưới nhỏ giọt dọc luống phi 16mm, dày 0.2mm, khoảng cách mắt nhỏ giọt 20cm
2.500đ

Dây tưới nhỏ giọt (dây tròn, mắt 30cm)

Dây tưới nhỏ giọt dọc luống phi 16mm, dày 0.2mm, khoảng cách mắt nhỏ giọt 30cm
6.000đ