HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Hệ thống tưới, kit tưới

Xếp theo
Hiển thị trên trang

DIY Kit 16 Que cắm tưới xoay đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-01)

DIY Kit 16 Que cắm tưới xoay đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-01). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
465.000đ 395.000đ

DIY Kit 16 Que cắm 8 tia phun sương đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-02)

DIY Kit 16 Que cắm 8 tia phun sương đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-02). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
390.000đ 330.000đ

DIY Kit 32 Đầu tưới 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-03)

DIY Kit 32 Đầu tưới 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-03). Bộ Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
410.000đ 350.000đ

DIY Kit 16 Đầu tưới 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-031)

DIY Kit 16 Đầu tưới 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-031). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
215.000đ 185.000đ

DIY Kit 32 Đầu phun sương 10lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-04)

DIY Kit 32 Đầu phun sương 10lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-04). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
425.000đ 362.000đ

DIY Kit 16 Đầu phun sương 10lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-041)

DIY DIG bộ Kit 16 Đầu phun sương 10lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-041). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
230.000đ 196.000đ

DIY Kit 32 Đầu phun sương 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-05)

DIY DYG Bộ Kit 32 Đầu phun sương 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-05). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
405.000đ 345.000đ

DIY Kit 16 Đầu phun sương 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-051)

DIY Kit 16 Đầu phun sương 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-051). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
220.000đ 187.000đ

DIY Kit 36 Đầu nhỏ giọt 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-06)

DIY Kit 36 Đầu nhỏ giọt 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-06). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
450.000đ 383.000đ

DIY Kit 18 Đầu nhỏ giọt 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-061)

DIY Kit 18 Đầu nhỏ giọt 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-061). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
235.000đ 199.000đ

DIY Kit 32 Que cắm 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-07)

DIY Kit 32 Que cắm 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-07). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
420.000đ 357.000đ

DIY Kit 16 Que cắm 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-071)

DIY Kit 16 Que cắm 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-071). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
195.000đ 166.000đ

DIY Kit 16 Tưới treo xoay 360° đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-081)

DIY Kit 16 Tưới treo xoay 360° đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-081). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
490.000đ 417.000đ

DIY Kit 32 Que cắm nhỏ giọt đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-09)

DIY Kit 32 Que cắm nhỏ giọt đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-09). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
480.000đ 408.000đ

DIY Kit 16 Que cắm nhỏ giọt đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-091)

DIY Kit 16 Que cắm nhỏ giọt đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-091). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
220.000đ 187.000đ

Kit tưới hoa, rau 20 đầu tưới 8 tia, 15m dây, đủ phụ kiện

Kit tưới hoa, rau 20 đầu tưới, 15m dây (đủ phụ kiện). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
200.000đ

Kit tưới hoa, rau 30 đầu tưới 8 tia, 25m dây, van hẹn giờ, đủ phụ kiện

Kit tưới hoa, rau 30 đầu tưới, 25m dây (đủ phụ kiện). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
750.000đ

Kit tưới hoa, rau 10 đầu tưới phun sương 8lit, 10m dây, đủ phụ kiện

Kit tưới hoa, rau 10 đầu tưới phun sương 8lít, 10m dây (đủ phụ kiện). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
150.000đ

Kit tưới hoa, rau 20 đầu tưới phun sương 10lit, 20m dây, đủ phụ kiện

Kit tưới hoa, rau 20 đầu tưới phun sương, 20m dây (đủ phụ kiện). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
270.000đ

Kit tưới hoa, rau 20 que cắm 8 tia + phun sương, 20m dây, đủ phụ kiện

Kit tưới hoa, rau 20 que cắm phun sương + 8 tia , 20m dây (đủ phụ kiện). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
380.000đ

Kit tưới hoa, rau 20 que cắm 8 tia, 20m dây, đủ phụ kiện

Sản phẩm Kit tưới hoa, rau 20 que cắm 8 tia, 20m dây (đủ phụ kiện). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
250.000đ

Kit tưới hoa, rau 20 đầu tưới phun sương 8lit/1h, 20m dây, đủ phụ kiện

Kit tưới hoa, rau 20 đầu tưới phun sương, 20m dây (đủ phụ kiện). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
250.000đ

Kit tưới 50 que cắm nhỏ giọt, dây, van, lọc...

Sản phẩm bao gồm : Van hẹn giờ, Lọc, Dây tưới Φ16, Φ4/7, Que cắm, Góc, Cút, Nối, Bịt, Đục lỗ
1.230.000đ

Kit tưới 100 que cắm nhỏ giọt, dây, van, lọc...

Sản phẩm bao gồm : Van hẹn giờ, Lọc, Dây tưới Φ16, Φ4/7, Que cắm, Góc, Cút, Nối, Bịt, Đục lỗ
1.650.000đ