Châm bón phân tự động

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Thiết bị châm phân Venturi 21mm (1/2 inch)

Thiết bị châm phân Venturi 21mm (1/2 inch)

TX_103934
Thiết bị châm phân Venturi 21mm ( 1/2 inch) được dùng để cung cấp phân bón đến từng gốc cây của cây trồng, giúp cây trồng tăng trưởng đều, tăng năng suất cho cây trồng
Từ 27.000đ
Ảnh của Bộ châm phân Venturi G1/2 Ren 21 (1/2 inch), Thiết bị châm bón phân tự động

Bộ châm phân Venturi G1/2 Ren 21 (1/2 inch), Thiết bị châm bón phân tự động

TX_104246
Bộ châm phân Venturi G1/2 Ren 21 (1/2 inch), Thiết bị châm bón phân tự động được dùng để hút phân, chất dinh dưỡng, thuốc trừ phân… từ bồn, thùng chứa hòa vào với hệ thống nước và đưa đến vị trí đầu tưới nhỏ giọt, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, tăng năng suất cây trồng
300.000đ Từ 115.000đ
Ảnh của Thiết bị châm phân Venturi 27mm (3/4 inch)

Thiết bị châm phân Venturi 27mm (3/4 inch)

TX_103935
Thiết bị châm phân Venturi 27mm (3/4 inch) được thiết kế theo nguyên lý dựa trên sự chênh lệch áp suất khi nguồn nước đi qua điểm hội tụ, tạo ra lực hút chân không. Lực hút này hút phân, chất dinh dưỡng, thuốc trừ phân… từ bồn, thùng chứa hòa vào với hệ thống nước và đưa đến vị trí đầu tưới nhỏ giọt
Từ 30.000đ
Ảnh của Bộ châm phân Venturi G3/4 Ren 27 (3/4 inch), Thiết bị châm bón phân tự động

Bộ châm phân Venturi G3/4 Ren 27 (3/4 inch), Thiết bị châm bón phân tự động

TX_104254
Bộ châm phân Venturi G3/4 Ren 27 (3/4 inch), Thiết bị châm bón phân tự động được dùng để hút phân, chất dinh dưỡng, thuốc trừ phân… từ bồn, thùng chứa hòa vào với hệ thống nước và đưa đến vị trí đầu tưới nhỏ giọt, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, tăng năng suất cây trồng
300.000đ Từ 120.000đ
Ảnh của Thiết bị châm phân VENTURI 34mm (1 inch)

Thiết bị châm phân VENTURI 34mm (1 inch)

TX_103936
Thiết bị châm phân hoạt động theo cơ chế hút chân không do sự chênh lệch áp suất trong hệ thống tưới. Thiết bị châm phân venturi 34mm (1 inch) được dùng để cung cấp phân bón đến từng gốc cây của cây trồng, giúp cây trồng tăng trưởng đều, tăng năng suất cho cây trồng
Từ 39.000đ
Ảnh của Bộ châm phân Venturi G1 Ren 34 (1 inch), Thiết bị châm bón phân tự động

Bộ châm phân Venturi G1 Ren 34 (1 inch), Thiết bị châm bón phân tự động

TX_104255
Bộ châm phân Venturi G1 Ren 34 (1 inch), Thiết bị châm bón phân tự động được dùng để hút phân, chất dinh dưỡng, thuốc trừ phân… từ bồn, thùng chứa hòa vào với hệ thống nước và đưa đến vị trí đầu tưới nhỏ giọt, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, tăng năng suất cây trồng
330.000đ Từ 160.000đ
Ảnh của Bộ châm phân Venturi G1.1/2 Ren 48-50 (1.5 inch), Thiết bị châm bón phân tự động

Bộ châm phân Venturi G1.1/2 Ren 48-50 (1.5 inch), Thiết bị châm bón phân tự động

TX_104321
Bộ châm phân Venturi G1 Ren 48 (1.5 inch), Thiết bị châm bón phân tự động được dùng để hút phân, chất dinh dưỡng, thuốc trừ phân… từ bồn, thùng chứa hòa vào với hệ thống nước và đưa đến vị trí đầu tưới nhỏ giọt, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, tăng năng suất cây trồng
330.000đ Từ 160.000đ
Ảnh của Bộ châm phân Venturi G2 Ren 60-63 (2 inch), Thiết bị châm bón phân tự động

Bộ châm phân Venturi G2 Ren 60-63 (2 inch), Thiết bị châm bón phân tự động

TX_104322
Bộ châm phân Venturi G1 Ren 60-63 (2 inch), Thiết bị châm bón phân tự động được dùng để hút phân, chất dinh dưỡng, thuốc trừ phân… từ bồn, thùng chứa hòa vào với hệ thống nước và đưa đến vị trí đầu tưới nhỏ giọt, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, tăng năng suất cây trồng
530.000đ Từ 253.000đ