Đầu nối nhanh

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Đầu nối nhanh bằng đồng ren 21, 25 ra 16, Khớp nối nhanh, Côn thu 25, 21-16

Đầu nối nhanh bằng đồng ren 21, 25 ra 16, Khớp nối nhanh, Côn thu 25, 21-16

TX_104379
Khởi thủy đầu vào ren 25 hoặc ren 21 đầu ra 16 (Côn thu 21-16, côn thu 25-16) là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp lắp hệ thống tưới phù hợp với hầu hết các hộ gia đình
Từ 16.000đ
Ảnh của Đầu nối nhanh ren 21, 25 ra 16, Khớp nối nhanh, Côn thu 25, 21-16, Nối nhanh 1/2"

Đầu nối nhanh ren 21, 25 ra 16, Khớp nối nhanh, Côn thu 25, 21-16, Nối nhanh 1/2"

TX_103809
Khởi thủy đầu vào ren 25 hoặc ren 21 đầu ra 16 (Côn thu 21-16, côn thu 25-16) là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp lắp hệ thống tưới phù hợp với hầu hết các hộ gia đình. Đầu nối nhanh ren 21, 25 ra 16, Khớp nối nhanh, Côn thu 25, 21-16, Nối nhanh 1/2"
6.000đ Từ 3.500đ
Ảnh của Măng sông cho đầu nối nhanh 16-16 mm, Nối thẳng dùng cho khớp nối nhanh 1/4"

Măng sông cho đầu nối nhanh 16-16 mm, Nối thẳng dùng cho khớp nối nhanh 1/4"

TX_105599
Măng sông nối đầu ra 16 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp lắp hệ thống tưới phù hợp với hầu hết các hộ gia đình. Măng sông cho đầu nối nhanh 16-16 mm, Nối thẳng dùng cho khớp nối nhanh 1/4"
6.000đ Từ 3.500đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 16-6, Khớp nối nhanh 16-4/7, Côn thu 16-4/7

Đầu nối nhanh 16-6, Khớp nối nhanh 16-4/7, Côn thu 16-4/7

TX_103808
Đầu nối nhanh 16-6, Khởi thủy đầu vào 16 đầu ra 8/11 hoặc 4/7 hay còn gọi là côn thu 16-4/7, côn thu 16-8/11, Khớp nối nhanh 16-4/7, giúp lắp hệ thống tưới phù hợp với hầu hết các hộ gia đình
Từ 5.500đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 16-10, Khớp nối nhanh 16-8/11 (9/12), Côn thu 16-811 (912)

Đầu nối nhanh 16-10, Khớp nối nhanh 16-8/11 (9/12), Côn thu 16-811 (912)

TX_103910
Đầu nối nhanh 16-10, Khởi thủy 16-8/11 (9/12), Côn thu 16-811 (912), giúp lắp hệ thống tưới phù hợp với hầu hết các hộ gia đình. Khớp nối nhanh 16-8/11 cao cấp
Từ 5.000đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 1/2 inch có đai siết cổ dê, đầu nối nhanh 1/2"

Đầu nối nhanh 1/2 inch có đai siết cổ dê, đầu nối nhanh 1/2"

TX_104252
Đầu nối nhanh 1/2 inch có đai siết cổ dê, đầu nối nhanh 1/2" là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kéo dài hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường. SP còn gọi là khởi thủy 12 ~16 có đai siết lắp vòi nước.
Từ 8.000đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 16 có đai siết bằng Đồng, Khớp nối nhanh từ vòi nước, Đai siết cổ dê vòi nước, Đai nối vòi nước

Đầu nối nhanh 16 có đai siết bằng Đồng, Khớp nối nhanh từ vòi nước, Đai siết cổ dê vòi nước, Đai nối vòi nước

TX_104381
Nối thẳng, Đầu nối nhanh 16 có đai siết là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kéo dài hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường. SP còn gọi là khởi thủy 16 có đai siết lắp vòi nước.
Từ 12.000đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 16 có đai siết, Khớp nối nhanh từ vòi nước, Đai siết cổ dê vòi nước, Đai nối vòi nước

Đầu nối nhanh 16 có đai siết, Khớp nối nhanh từ vòi nước, Đai siết cổ dê vòi nước, Đai nối vòi nước

TX_103805
Nối thẳng, Đầu nối nhanh 16 có đai siết là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kéo dài hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường. SP còn gọi là khởi thủy 16 có đai siết lắp vòi nước.
Từ 10.000đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 16 có đai siết, Khớp nối nhanh từ vòi nước, Kèm khớp nối nhanh

Đầu nối nhanh 16 có đai siết, Khớp nối nhanh từ vòi nước, Kèm khớp nối nhanh

TX_103987
Nối thẳng, Đầu nối nhanh 16 có đai siết kèm khớp nối nhanh là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kéo dài hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường. SP còn gọi là khởi thủy 16 có đai siết lắp vòi nước.
Từ 18.000đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 16 bằng đồng, Cút nối chuyển nhanh 16-10~16

Đầu nối nhanh 16 bằng đồng, Cút nối chuyển nhanh 16-10~16

TX_104380
Đầu nối nhanh 16 bằng đồng, cút nối chuyển nhanh 16-10~16 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kéo dài hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường. Sản phẩm còn gọi là cút nối chuyển nhanh 16 lắp vòi nước
Từ 27.000đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 16 NN16.1318, Cút nối chuyển nhanh  dành cho dây 13-18 mm

Đầu nối nhanh 16 NN16.1318, Cút nối chuyển nhanh dành cho dây 13-18 mm

TX_103945
Đầu nối nhanh 16 NN16.1318, Cút nối chuyển nhanh dành cho dây 13-18 mm là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kéo dài hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường. SP còn gọi là cút nối chuyển nhanh 16 lắp vòi nước
Từ 4.500đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 16 NN16.EC1, Cút nối nhanh cho dây 13-18 mm

Đầu nối nhanh 16 NN16.EC1, Cút nối nhanh cho dây 13-18 mm

TX_106829
Đầu nối nhanh 16, cút nối chuyển nhanh 16-13~18 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kéo dài hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường. SP còn gọi là cút nối chuyển nhanh 16 lắp vòi nước
15.000đ Từ 7.500đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 16 NN16.EX2, Cút nối nhanh cho dây 13-18 mm

Đầu nối nhanh 16 NN16.EX2, Cút nối nhanh cho dây 13-18 mm

TX_106830
Đầu nối nhanh 16, cút nối chuyển nhanh 16-13~18 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kéo dài hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường. SP còn gọi là cút nối chuyển nhanh 16 lắp vòi nước
14.000đ Từ 6.800đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 20 NN20.1825, Cút chuyển nối chuyển nhanh cho ống 20-25 mm

Đầu nối nhanh 20 NN20.1825, Cút chuyển nối chuyển nhanh cho ống 20-25 mm

TX_103946
Đầu nối nhanh 20, cút nối chuyển nhanh 16-18~22 là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp kéo dài hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường. SP còn gọi là cút nối chuyển nhanh 16 lắp vòi nước
12.000đ Từ 6.800đ
Ảnh của Đầu nối nhanh 1/4 inch ra 1/4 inch, Khớp nối nhanh có đai siết, Măng sông 16 - 16 mm

Đầu nối nhanh 1/4 inch ra 1/4 inch, Khớp nối nhanh có đai siết, Măng sông 16 - 16 mm

TX_104249
Đầu nối nhanh 1/4 inch ra 1/5 inch, Khớp nối nhanh, Măng sông 16 - 16 mm là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp lắp hệ thống tưới phù hợp với hầu hết các hộ gia đình
Từ 5.000đ