Led Lượng tử

Sắp xếp theo
Trưng bày trên một trang
Ảnh của Đèn trồng cây Lượng tử QBC600, Led grow lights chip Samsung 600W, Đèn trồng rau trong nhà

Đèn trồng cây Lượng tử QBC600, Led grow lights chip Samsung 600W, Đèn trồng rau trong nhà

TX_106767
Khi công nghệ lượng tử (Quantum) đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED trồng cây không nằm ngoài dòng phát triển đó, với Chip led Sam Sung lượng tử cho ra đời thế hệ đèn siêu hiệu quả
1.400.000đ Từ 650.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây Lượng tử QBC1000, Led grow lights chip Samsung 1000W, Đèn trồng rau trong nhà

Đèn trồng cây Lượng tử QBC1000, Led grow lights chip Samsung 1000W, Đèn trồng rau trong nhà

TX_106768
Khi công nghệ lượng tử (Quantum) đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED trồng cây không nằm ngoài dòng phát triển đó, với Chip led Sam Sung lượng tử cho ra đời thế hệ đèn siêu hiệu quả
3.400.000đ Từ 1.385.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây Lượng tử QBC2000, Led grow lights chip Samsung 2000W, Đèn trồng rau trong nhà

Đèn trồng cây Lượng tử QBC2000, Led grow lights chip Samsung 2000W, Đèn trồng rau trong nhà

TX_106769
Khi công nghệ lượng tử (Quantum) đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED trồng cây không nằm ngoài dòng phát triển đó, với Chip led Sam Sung lượng tử cho ra đời thế hệ đèn siêu hiệu quả
5.400.000đ Từ 2.750.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây Lượng tử QBC4000, Led grow lights chip Samsung 4000W, Đèn trồng rau trong nhà

Đèn trồng cây Lượng tử QBC4000, Led grow lights chip Samsung 4000W, Đèn trồng rau trong nhà

TX_106770
Khi công nghệ lượng tử (Quantum) đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED trồng cây không nằm ngoài dòng phát triển đó, với Chip led Sam Sung lượng tử cho ra đời thế hệ đèn siêu hiệu quả
8.400.000đ Từ 4.973.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây Lượng tử QBS1000, Led grow lights chip Samsung 1000W, Đèn trồng rau trong nhà

Đèn trồng cây Lượng tử QBS1000, Led grow lights chip Samsung 1000W, Đèn trồng rau trong nhà

TX_106771
Khi công nghệ lượng tử (Quantum) đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED trồng cây không nằm ngoài dòng phát triển đó, với Chip led Sam Sung lượng tử cho ra đời thế hệ đèn siêu hiệu quả
3.400.000đ Từ 1.710.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây Lượng tử QBS2000, Led grow lights chip Samsung 2000W, Đèn trồng rau trong nhà

Đèn trồng cây Lượng tử QBS2000, Led grow lights chip Samsung 2000W, Đèn trồng rau trong nhà

TX_106772
Khi công nghệ lượng tử (Quantum) đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED trồng cây không nằm ngoài dòng phát triển đó, với Chip led Sam Sung lượng tử cho ra đời thế hệ đèn siêu hiệu quả
5.400.000đ Từ 3.039.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây Lượng tử DBL3000, Led grow lights chip Samsung 1500W, Đèn trồng rau trong nhà

Đèn trồng cây Lượng tử DBL3000, Led grow lights chip Samsung 1500W, Đèn trồng rau trong nhà

TX_106881
Khi công nghệ lượng tử (Quantum) đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED trồng cây không nằm ngoài dòng phát triển đó, với Chip led Sam Sung lượng tử cho ra đời thế hệ đèn siêu hiệu quả
7.500.000đ 5.000.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây Lượng tử DBL5000, Led grow lights chip Samsung 2000W, Đèn trồng rau trong nhà

Đèn trồng cây Lượng tử DBL5000, Led grow lights chip Samsung 2000W, Đèn trồng rau trong nhà

TX_106882
Khi công nghệ lượng tử (Quantum) đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED trồng cây không nằm ngoài dòng phát triển đó, với Chip led Sam Sung lượng tử cho ra đời thế hệ đèn siêu hiệu quả
12.500.000đ 8.000.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây Lượng tử FDL2000, Led grow lights chip Samsung 1000W, Đèn trồng rau trong nhà

Đèn trồng cây Lượng tử FDL2000, Led grow lights chip Samsung 1000W, Đèn trồng rau trong nhà

TX_106883
Khi công nghệ lượng tử (Quantum) đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED trồng cây không nằm ngoài dòng phát triển đó, với Chip led Sam Sung lượng tử cho ra đời thế hệ đèn siêu hiệu quả
3.500.000đ 2.750.000đ
Ảnh của Đèn trồng cây Lượng tử FDL3000, Led grow lights chip Samsung 1500W, Đèn trồng rau trong nhà

Đèn trồng cây Lượng tử FDL3000, Led grow lights chip Samsung 1500W, Đèn trồng rau trong nhà

TX_106884
Khi công nghệ lượng tử (Quantum) đã phát triển đến như ngày nay, đèn LED trồng cây không nằm ngoài dòng phát triển đó, với Chip led Sam Sung lượng tử cho ra đời thế hệ đèn siêu hiệu quả
4.500.000đ 3.950.000đ