Tưới phun sương

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Béc tưới phun sương MT-309D 8 lit / h, Đầu phun sương tưới cây làm mát

Béc tưới phun sương MT-309D 8 lit / h, Đầu phun sương tưới cây làm mát

TX_103800
Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8 lit / h), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động. Béc tưới phun sương MT-309D 8 lit / h, Đầu phun sương tưới cây làm mát
2.000đ Từ 1.000đ
Ảnh của Béc tưới phun sương MT-309E 10 lit / h, Đầu phun sương tưới cây làm mát

Béc tưới phun sương MT-309E 10 lit / h, Đầu phun sương tưới cây làm mát

TX_103801
Đầu tưới phun sương, béc phun sương (10 lit / h), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động. Béc tưới phun sương MT-309E 10 lit / h, Đầu phun sương tưới cây làm mát
3.000đ Từ 1.260đ
Ảnh của Béc tưới phun sương MT-309H 50 lit / h, Đầu phun sương bằng đồng, Tưới cây làm mát

Béc tưới phun sương MT-309H 50 lit / h, Đầu phun sương bằng đồng, Tưới cây làm mát

TX_104454
Đầu tưới phun sương, béc phun sương (50~90 lit / h), chuyên dụng để tưới Lan, tưới phun sương làm mát, tưới rau, tưới hoa, tưới phun sương cho nhà màng, nhà kính
8.000đ Từ 3.800đ
Ảnh của Béc tưới phun sương 4 đầu MT-309 30 lit / h, Đầu tưới lan, tưới nhà kính, nhà màng

Béc tưới phun sương 4 đầu MT-309 30 lit / h, Đầu tưới lan, tưới nhà kính, nhà màng

TX_104295
Tưới phun sương 4 đầu (30 lit / h) tổng 30lit / h, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động. Béc tưới phun sương 4 đầu MT-309 30 lit / h, Đầu tưới lan, tưới nhà kính, nhà màng
6.000đ Từ 3.150đ
Ảnh của Béc tưới phun sương 4 đầu MT-3088C 32lit / h, Đầu tưới lan, tưới nhà kính, nhà màng

Béc tưới phun sương 4 đầu MT-3088C 32lit / h, Đầu tưới lan, tưới nhà kính, nhà màng

TX_104296
Tưới phun sương 4 đầu (32 lit / h) tổng 32lit / h, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động. Béc tưới phun sương 4 đầu MT-3088C 32lit / h, Đầu tưới lan, tưới nhà kính, nhà màng
7.500đ Từ 3.500đ
Ảnh của Que cắm tưới 8 tia Phun sương TM-609.20, Que cắm nhỏ giọt 8 tia, Béc 8 tia kết hợp Phun sương

Que cắm tưới 8 tia Phun sương TM-609.20, Que cắm nhỏ giọt 8 tia, Béc 8 tia kết hợp Phun sương

TX_103758
Que cắm nhỏ giọt 8 tia kết hợp phun sương điều chỉnh lưu lượng, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động. Que cắm tưới 8 tia Phun sương TM-609.20, Que cắm nhỏ giọt 8 tia, Béc 8 tia kết hợp Phun sương
9.000đ Từ 4.500đ
Ảnh của Béc tưới phun sương MT-309D 8 lit / h, Đầu phun sương Kèm phụ kiện, Tưới cây làm mát

Béc tưới phun sương MT-309D 8 lit / h, Đầu phun sương Kèm phụ kiện, Tưới cây làm mát

TX_103881
Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8 lit / h) + khởi thủy 4/7, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
1.500đ
Ảnh của Béc tưới phun sương MT-309E 10 lit / h, Đầu phun sương Kèm phụ kiện, Tưới cây làm mát

Béc tưới phun sương MT-309E 10 lit / h, Đầu phun sương Kèm phụ kiện, Tưới cây làm mát

TX_103879
Đầu tưới phun sương, béc phun sương (10l/h) + nối 4/7, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
1.800đ
Ảnh của Béc tưới phun sương MT-309H 50 lit / h, Đầu phun sương bằng đồng Kèm phụ kiện, Tưới cây làm mát

Béc tưới phun sương MT-309H 50 lit / h, Đầu phun sương bằng đồng Kèm phụ kiện, Tưới cây làm mát

TX_104424
Đầu tưới phun sương, béc phun sương (50~90 lit / h), chuyên dụng để tưới Lan, tưới phun sương làm mát, tưới rau, tưới hoa, tưới phun sương cho nhà màng, nhà kính
5.000đ
Ảnh của Béc tưới phun sương 4 đầu MT-309 30 lit / h, Đầu phun sương Kèm phụ kiện, Tưới cây làm mát

Béc tưới phun sương 4 đầu MT-309 30 lit / h, Đầu phun sương Kèm phụ kiện, Tưới cây làm mát

TX_104297
Tưới phun sương 4 đầu (30 lit / h) tổng 30lit / h, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động. Béc tưới phun sương 4 đầu MT-309 30 lit / h, Đầu tưới lan, tưới nhà kính, nhà màng
4.400đ
Ảnh của Béc tưới phun sương 4 đầu MT-3088C 32lit / h, Đầu phun sương Kèm phụ kiện, Tưới cây làm mát

Béc tưới phun sương 4 đầu MT-3088C 32lit / h, Đầu phun sương Kèm phụ kiện, Tưới cây làm mát

TX_104299
Tưới phun sương 4 đầu (32 lit / h) tổng 32lit / h, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động. Béc tưới phun sương 4 đầu MT-3088C 32lit / h, Đầu tưới lan, tưới nhà kính, nhà màng
5.000đ
Ảnh của Bộ 5 đầu tưới Phun sương 40Lit/h + Chặn áp, Khởi thủy 4/7

Bộ 5 đầu tưới Phun sương 40Lit/h + Chặn áp, Khởi thủy 4/7

TX_104437
Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8 lit / h) + CHặn áp + Khởi thủy 4/7, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
Từ 8.900đ
Ảnh của Đầu tưới phun sương, Béc phun sương 8L/h + T811 ra trơn 6mm

Đầu tưới phun sương, Béc phun sương 8L/h + T811 ra trơn 6mm

TX_104431
Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8 lit / h) + T 811 4/7, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
Từ 2.400đ
Ảnh của Béc phun sương 8 lit / h Ren 21 PS8L.21, Đầu tưới phun sương lắp ren 1/2"

Béc phun sương 8 lit / h Ren 21 PS8L.21, Đầu tưới phun sương lắp ren 1/2"

TX_103861
Đầu tưới, béc phun sương ren 21 (8 lit / h), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động, dễ dàng với đầu ren 21. Béc phun sương 8 lit / h Ren 21 PS8L.21, Đẩu tưới phun sương lắp ren 1/2"
Từ 2.200đ
Ảnh của Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 8L/h, ren 21

Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 8L/h, ren 21

TX_104434
Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8 lit / h) + ren21, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
Từ 7.900đ
Bộ lọc Close
Min: 1,500đ Max: 42,700đ
₫1500 ₫42700
 • Béc tưới phun sương MT-309E 10 lit / h
 • Béc tưới phun sương 4 đầu MT-3088C 32lit / h
 • Kèm khời thủy 4/7 mm
 • Kèm khởi thủy 4/7 mm
 • Kèm T 4/7 mm
 • Kèm chặn áp 4/7 mm
 • Kèm T8/11
 • Kèm Ren 1/2" (20-21 mm)
 • Tưới treo phun sương 4 đầu (30lit / h), ren 4/7
 • Tưới treo phun sương 4 đầu (30lit / h), gân 4/7
 • Tưới treo phun sương 4 đầu (32lit / h), ren 4/7
 • Bộ 5 đầu phun sương trơn 6mm
 • Tưới treo phun sương 4 đầu (32lit / h), gân 4/7
 • Bộ 5 đầu phun sương gân 4/7
 • Tưới treo phun sương 4 đầu (32lit / h), ren 1/2
 • Tưới treo phun sương 4 đầu (30lit / h), ren 1/2
 • Bộ 5 đầu phun sương Ren 21
 • Que cắm đơn, dây + khởi thủy 4/7
 • Bộ 5 đầu phun sương chặn áp
 • Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 50L/h, ren 4/7
 • Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 8L/h, gân 4/7
 • Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 8L/h, ren 4/7
 • Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 10L/h, gân 4/7
 • Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 50L/h, gân 4/7
 • Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 10L/h, ren 4/7
 • Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 8L/h, ren 21
 • Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 10L/h, ren 21
 • Tưới treo 1 Đầu tưới phun sương 50L/h, ren 21
 • Tưới treo 5 Đầu tưới phun sương 250L/h, ren 4/7
 • Tưới treo 5 Đầu tưới phun sương 50L/h, gân 4/7
 • Tưới treo 5 Đầu tưới phun sương 50L/h, ren 4/7
 • Tưới treo 5 Đầu tưới phun sương 40L/h, gân 4/7
 • Tưới treo 5 Đầu tưới phun sương 250L/h, gân 4/7
 • Tưới treo 5 Đầu tưới phun sương 40L/h, ren 4/7
 • Tưới treo 5 Đầu tưới phun sương 250L/h, ren 1/2
 • Tưới treo 5 Đầu tưới phun sương 50L/h, ren 1/2
 • Tưới treo 5 Đầu tưới phun sương 40L/h, ren 1/2
 • Que cắm 5 đầu, dây + khởi thủy 4/7
 • Que cắm 5 đầu, dây + khởi thủy 4/7