Mút xốp chuyên dụng

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Mút xốp ươm hạt (25x25x25) (Tấm 100 viên)

Mút xốp ươm hạt (25x25x25) (Tấm 100 viên)

TX_103678
Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
30.000đ Từ 18.000đ
Ảnh của Mút xốp ươm hạt (25x25x25) (Tấm 96 viên)

Mút xốp ươm hạt (25x25x25) (Tấm 96 viên)

TX_103793
Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
25.000đ Từ 9.000đ
Ảnh của Mút xốp ươm hạt (30x30x25) (Tấm 64 viên)

Mút xốp ươm hạt (30x30x25) (Tấm 64 viên)

TX_103951
Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
30.000đ Từ 18.000đ
Ảnh của Mút xốp ươm hạt (d32 x h32)

Mút xốp ươm hạt (d32 x h32)

TX_103680
Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
800đ Từ 500đ
Ảnh của Mút xốp ươm hạt (d45 x h32)

Mút xốp ươm hạt (d45 x h32)

TX_103679
Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
1.000đ Từ 680đ