HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Mút xốp chuyên dụng

Xếp theo
Hiển thị trên trang

Mút xốp ươm hạt (25x25x25) (Tấm 100 viên)

Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
Từ 18.000đ

Mút xốp ươm hạt (25x25x25) (Tấm 96 viên)

Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
Từ 9.900đ

Mút xốp ươm hạt (30x30x25) (Tấm 64 viên)

Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
Từ 18.000đ

Mút xốp ươm hạt (d32 x h32)

Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
Từ 500đ

Mút xốp ươm hạt (d45 x h32)

Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
Từ 680đ