Dung dịch thủy canh

Sắp xếp theo
Trưng bày trên một trang
Ảnh của Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá 500AL, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 0.5l * 2, Phân bón thủy sinh

Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá 500AL, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 0.5l * 2, Phân bón thủy sinh

TX_102126
Dung dịch thủy canh của chúng tôi đảm bảo ổn định và phát triển ở PH rất cao lên đến 9-10 cây vẫn xanh tốt, Cây phát triển dễ dàng mà bạn không cần căn chỉnh PH vất vả do chúng tôi sử dụng sắt EDDHA sắt 6 cao cấp đến từ Bỉ
80.000đ Từ 50.000đ
Ảnh của Dung dịch thủy canh cho hoa củ quả 500CQ, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 0.5l * 2, Phân bón thủy sinh

Dung dịch thủy canh cho hoa củ quả 500CQ, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 0.5l * 2, Phân bón thủy sinh

TX_102128
Dung dịch thủy canh của chúng tôi đảm bảo ổn định và phát triển ở PH rất cao lên đến 9-10 cây vẫn xanh tốt, Cây phát triển dễ dàng mà bạn không cần căn chỉnh PH vất vả do chúng tôi sử dụng sắt EDDHA sắt 6 cao cấp đến từ Bỉ
100.000đ Từ 55.000đ
Ảnh của Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá 1000AL, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 1l * 2, Phân bón thủy sinh

Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá 1000AL, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 1l * 2, Phân bón thủy sinh

TX_102127
Dung dịch thủy canh của chúng tôi đảm bảo ổn định và phát triển ở PH rất cao lên đến 9-10 cây vẫn xanh tốt, Cây phát triển dễ dàng mà bạn không cần căn chỉnh PH vất vả do chúng tôi sử dụng sắt EDDHA sắt 6 cao cấp đến từ Bỉ
150.000đ Từ 85.000đ
Ảnh của Dung dịch thủy canh cho hoa củ quả 1000CQ, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 1l * 2, Phân bón thủy sinh

Dung dịch thủy canh cho hoa củ quả 1000CQ, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 1l * 2, Phân bón thủy sinh

TX_102129
Dung dịch thủy canh của chúng tôi đảm bảo ổn định và phát triển ở PH rất cao lên đến 9-10 cây vẫn xanh tốt, Cây phát triển dễ dàng mà bạn không cần căn chỉnh PH vất vả do chúng tôi sử dụng sắt EDDHA sắt 6 cao cấp đến từ Bỉ
175.000đ Từ 90.000đ
Ảnh của Dung dịch thủy canh cho ăn lá 5000AL, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 5lit * 2, Phân bón thủy sinh

Dung dịch thủy canh cho ăn lá 5000AL, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 5lit * 2, Phân bón thủy sinh

TX_103706
Dung dịch thủy canh của chúng tôi đảm bảo ổn định và phát triển ở PH rất cao lên đến 9-10 cây vẫn xanh tốt, Cây phát triển dễ dàng mà bạn không cần căn chỉnh PH vất vả do chúng tôi sử dụng sắt EDDHA sắt 6 cao cấp đến từ Bỉ
680.000đ Từ 425.000đ
Ảnh của Dung dịch thủy canh cho củ quả 5000CQ, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 5lit * 2, Phân bón thủy sinh

Dung dịch thủy canh cho củ quả 5000CQ, Dinh dưỡng thủy canh trồng rau 5lit * 2, Phân bón thủy sinh

TX_106795
Dung dịch thủy canh của chúng tôi đảm bảo ổn định và phát triển ở PH rất cao lên đến 9-10 cây vẫn xanh tốt, Cây phát triển dễ dàng mà bạn không cần căn chỉnh PH vất vả do chúng tôi sử dụng sắt EDDHA sắt 6 cao cấp đến từ Bỉ
680.000đ Từ 440.000đ
Ảnh của Dung dịch giảm độ PH PHD-500 ml, PH down, Điều tiết Căn chỉnh PH của nước

Dung dịch giảm độ PH PHD-500 ml, PH down, Điều tiết Căn chỉnh PH của nước

TX_103654
Đầu tiên cần hiểu tác động của độ PH đến cách hấp thu dinh dưỡng của cây trông! Không có thứ gọi là độ pH lý tưởng. Giá trị PH cao giúp hấp thu cation và giá trị thấp giúp hấp thu anion. Mỗi pH cố định là một sự cân bằng hấp thu riêng. Khuyến nghị phạm vi an toàn thông thường là từ 5,5 đến 6,5. Lời khuyên của Thapxanh là ở phía thấp: từ 5.5 đến 6.2
125.000đ Từ 59.000đ
Ảnh của Dung dịch tăng độ PH PHU-500 ml, PH up, Điều tiết căn chỉnh PH của nước

Dung dịch tăng độ PH PHU-500 ml, PH up, Điều tiết căn chỉnh PH của nước

TX_103658
Đầu tiên cần hiểu tác động của độ PH đến cách hấp thu dinh dưỡng của cây trông! Không có thứ gọi là độ pH lý tưởng. Giá trị PH cao giúp hấp thu cation và giá trị thấp giúp hấp thu anion. Mỗi pH cố định là một sự cân bằng hấp thu riêng. Khuyến nghị phạm vi an toàn thông thường là từ 5,5 đến 6,5. Lời khuyên của Thapxanh là ở phía thấp: từ 5.5 đến 6.2
125.000đ Từ 59.000đ
Ảnh của Dung dịch giảm độ PH PHD-100 ml, PH down, Điều tiết Căn chỉnh PH của nước

Dung dịch giảm độ PH PHD-100 ml, PH down, Điều tiết Căn chỉnh PH của nước

TX_102166
Trong thủy canh cũng như trong nuôi trồng thủy hải sản thì độ PH của nước quyết định sống còn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây và các sinh vật
20.000đ
Ảnh của Dung dịch tăng độ PH PHU-100 ml, PH up, Điều tiết căn chỉnh PH của nước

Dung dịch tăng độ PH PHU-100 ml, PH up, Điều tiết căn chỉnh PH của nước

TX_103404
Trong thủy canh cũng như trong nuôi trồng thủy hải sản thì độ PH của nước quyết định sống còn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây và các sinh vật
20.000đ