Túi chứa nước chống hạn mặn

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Túi chứa nước THV-1.0 m³, Bể nhựa trữ nước di động chống hạn, Bồn nước chống xâm nhập mặn

Túi chứa nước THV-1.0 m³, Bể nhựa trữ nước di động chống hạn, Bồn nước chống xâm nhập mặn

TX_107188
Những túi PVC di động chứa nước chống hạn, thể tích túi từ 500 lít ~100 mét khối (m³) giúp giải pháp chứa nước vượt qua mùa khô chống xâm hại mặ ở đồng bằng sông cửu long, và cứu hạn cho Miền Trung, Tây Nguyên
3.000.000đ Từ 1.450.000đ
Ảnh của Túi chứa nước THV-2.5 m³, Bể nhựa trữ nước di động chống hạn, Bồn nước chống xâm nhập mặn

Túi chứa nước THV-2.5 m³, Bể nhựa trữ nước di động chống hạn, Bồn nước chống xâm nhập mặn

TX_107189
Những túi PVC di động chứa nước chống hạn, thể tích túi từ 500 lít ~100 mét khối (m³) giúp giải pháp chứa nước vượt qua mùa khô chống xâm hại mặ ở đồng bằng sông cửu long, và cứu hạn cho Miền Trung, Tây Nguyên
3.500.000đ Từ 2.000.000đ
Ảnh của Túi chứa nước THV-5.0 m³, Bể nhựa trữ nước di động chống hạn, Bồn nước chống xâm nhập mặn

Túi chứa nước THV-5.0 m³, Bể nhựa trữ nước di động chống hạn, Bồn nước chống xâm nhập mặn

TX_105700
Những túi PVC di động chứa nước chống hạn, thể tích túi từ 500 lít ~100 mét khối (m³) giúp giải pháp chứa nước vượt qua mùa khô chống xâm hại mặ ở đồng bằng sông cửu long, và cứu hạn cho Miền Trung, Tây Nguyên
6.000.000đ Từ 3.500.000đ
Ảnh của Túi PVC chứa nước chống hạn hán THV-10.0 m3, Bồn nhựa trữ nước di động chống xâm mặn

Túi PVC chứa nước chống hạn hán THV-10.0 m3, Bồn nhựa trữ nước di động chống xâm mặn

TX_106700
Những túi PVC di động chứa nước chống hạn, thể tích túi từ 500 lít ~100 mét khối (m3) giúp giải pháp chứa nước vượt qua mùa khô chống xâm hại mặ ở đồng bằng sông cửu long, và cứu hạn cho Miền Trung, Tây Nguyên
9.500.000đ Từ 6.000.000đ
Ảnh của Túi PVC chứa nước chống hạn hán THV-20 m3, Bồn nhựa trữ nước di động chống xâm mặn

Túi PVC chứa nước chống hạn hán THV-20 m3, Bồn nhựa trữ nước di động chống xâm mặn

TX_106704
Những túi PVC di động chứa nước chống hạn, thể tích túi từ 500 lít ~100 mét khối (m3) giúp giải pháp chứa nước vượt qua mùa khô chống xâm hại mặ ở đồng bằng sông cửu long, và cứu hạn cho Miền Trung, Tây Nguyên
14.500.000đ Từ 10.000.000đ
Ảnh của Túi PVC chứa nước chống hạn hán THT-5 m3, Bồn nhựa trữ nước di động chống xâm mặn

Túi PVC chứa nước chống hạn hán THT-5 m3, Bồn nhựa trữ nước di động chống xâm mặn

TX_106699
Những túi PVC di động chứa nước chống hạn, thể tích túi từ 500 lít ~100 mét khối (m3) giúp giải pháp chứa nước vượt qua mùa khô chống xâm hại mặ ở đồng bằng sông cửu long, và cứu hạn cho Miền Trung, Tây Nguyên
6.500.000đ Từ 3.920.000đ
Ảnh của Túi PVC chứa nước chống hạn hán THT-10 m3, Bồn nhựa trữ nước di động chống xâm mặn

Túi PVC chứa nước chống hạn hán THT-10 m3, Bồn nhựa trữ nước di động chống xâm mặn

TX_106702
Những túi PVC di động chứa nước chống hạn, thể tích túi từ 500 lít ~100 mét khối (m3) giúp giải pháp chứa nước vượt qua mùa khô chống xâm hại mặ ở đồng bằng sông cửu long, và cứu hạn cho Miền Trung, Tây Nguyên
9.500.000đ Từ 6.366.000đ
Ảnh của Túi PVC chứa nước chống hạn hán THT-20 m3, Bồn nhựa trữ nước di động chống xâm mặn

Túi PVC chứa nước chống hạn hán THT-20 m3, Bồn nhựa trữ nước di động chống xâm mặn

TX_106703
Những túi PVC di động chứa nước chống hạn, thể tích túi từ 500 lít ~100 mét khối (m3) giúp giải pháp chứa nước vượt qua mùa khô chống xâm hại mặ ở đồng bằng sông cửu long, và cứu hạn cho Miền Trung, Tây Nguyên
15.000.000đ Từ 9.595.000đ