Nhập khẩu Jordan

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Kali nitrat, Potassium nitrate, KNO3, Phân bón Kali Nitơ 13-0-46

Kali nitrat, Potassium nitrate, KNO3, Phân bón Kali Nitơ 13-0-46

TX_102168
KNO3 Kali nitrat hấp thu nhanh hơn so với phân bón kali trên cây trồng của tất cả các loại hỗn hợp khác. KNO3 tăng năng suất và cải thiện chất lượng trong các loại rau, lĩnh vực cây trồng, hoa, quả và hạt cây
Từ 49.000đ