Hệ thống tưới, kit tưới

Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang
Ảnh của Bộ Kit 16 Que cắm tưới xoay đầy đủ dây, phụ kiện, TX-DIY-01, Kit tưới tự lắp DIY Béc Tưới xoay 306 độ

Bộ Kit 16 Que cắm tưới xoay đầy đủ dây, phụ kiện, TX-DIY-01, Kit tưới tự lắp DIY Béc Tưới xoay 306 độ

TX_103885
DIY Kit 16 Que cắm tưới xoay đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-01). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt. Hệ thống tưới phù hợp với các mô hình vườn gia đình nhỏ, vườn sân thượng, vườn ban công
365.000đ Từ 187.500đ
Ảnh của Bộ Kit 16 Que cắm 8 tia phun sương đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-02, Bộ Béc tưới rau hoa tự lắp DIY

Bộ Kit 16 Que cắm 8 tia phun sương đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-02, Bộ Béc tưới rau hoa tự lắp DIY

TX_103889
DIY Kit 16 Que cắm 8 tia phun sương đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-02). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
390.000đ Từ 158.200đ
Ảnh của Bộ Kit 32 Đầu béc tưới 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-03, Bộ tưới nhỏ giọt 8 tia cho rau hoa tự láp DIY

Bộ Kit 32 Đầu béc tưới 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-03, Bộ tưới nhỏ giọt 8 tia cho rau hoa tự láp DIY

TX_103890
DIY Kit 32 Đầu tưới 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-03). Bộ Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
410.000đ Từ 184.500đ
Ảnh của Bộ Kit 16 Đầu béc tưới 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-031, Bộ tưới cây, rau, hoa DIY tự lắp đặt

Bộ Kit 16 Đầu béc tưới 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-031, Bộ tưới cây, rau, hoa DIY tự lắp đặt

TX_103891
DIY Kit 16 Đầu tưới 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-031). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
175.000đ Từ 82.500đ
Ảnh của Bộ Kit 32 Đầu béc phun sương 10lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-04, Bộ tưới phun sương làm mát, tưới hoa lan DIY

Bộ Kit 32 Đầu béc phun sương 10lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-04, Bộ tưới phun sương làm mát, tưới hoa lan DIY

TX_103892
DIY Kit 32 Đầu phun sương 10lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-04). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
425.000đ Từ 206.200đ
Ảnh của Bộ Kit 16 Đầu béc phun sương 10lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-041, Bộ tưới vườn, hoa lan, rau tự lắp DIY

Bộ Kit 16 Đầu béc phun sương 10lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-041, Bộ tưới vườn, hoa lan, rau tự lắp DIY

TX_103893
DIY DIG bộ Kit 16 Đầu phun sương 10lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-041). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
199.000đ Từ 94.500đ
Ảnh của Bộ Kit 32 Đầu béc phun sương 8lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-05, Phun sương làm mát, Tưới Lan, tưới rau DIY

Bộ Kit 32 Đầu béc phun sương 8lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-05, Phun sương làm mát, Tưới Lan, tưới rau DIY

TX_103894
DIY DYG Bộ Kit 32 Đầu phun sương 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-05). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
350.000đ Từ 196.500đ
Ảnh của Bộ Kit 16 Đầu béc phun sương 8lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-051, Tưới phun sương làm mát, tưới Lan tự lắp DIY

Bộ Kit 16 Đầu béc phun sương 8lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-051, Tưới phun sương làm mát, tưới Lan tự lắp DIY

TX_103895
DIY Kit 16 Đầu phun sương 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-051). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
199.000đ Từ 89.200đ
Ảnh của Kit 36 Đầu béc nhỏ giọt 8lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-06, Tưới nhỏ giọt tự lắp trồng cây, rau, hoa DIY

Kit 36 Đầu béc nhỏ giọt 8lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-06, Tưới nhỏ giọt tự lắp trồng cây, rau, hoa DIY

TX_103896
DIY Kit 36 Đầu nhỏ giọt 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-06). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
450.000đ Từ 208.500đ
Ảnh của Bộ Kit 18 Đầu béc nhỏ giọt 8lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-061, Tưới rau tự lắp ráp, tưới cây, hoa DIY

Bộ Kit 18 Đầu béc nhỏ giọt 8lit đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-061, Tưới rau tự lắp ráp, tưới cây, hoa DIY

TX_103897
DIY Kit 18 Đầu nhỏ giọt 8lit đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-061). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
235.000đ Từ 93.700đ
Ảnh của Bộ Kit 32 Que cắm 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-07, Béc tưới tự đồng cho rau hoa, Tưới tự lắp DIY

Bộ Kit 32 Que cắm 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-07, Béc tưới tự đồng cho rau hoa, Tưới tự lắp DIY

TX_103898
DIY Kit 32 Que cắm 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-07). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
420.000đ Từ 198.700đ
Ảnh của Bộ Kit 16 Que cắm 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-071, Béc tưới hoa cây cảnh tự lắp DIY

Bộ Kit 16 Que cắm 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-071, Béc tưới hoa cây cảnh tự lắp DIY

TX_103899
DIY Kit 16 Que cắm 8 tia đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-071). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
195.000đ Từ 77.200đ
Ảnh của Bộ Kit 16 Dây tưới treo xoay 360° đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-081, Béc tưới lan, rau hoa tự lắp DIY

Bộ Kit 16 Dây tưới treo xoay 360° đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-081, Béc tưới lan, rau hoa tự lắp DIY

TX_103900
DIY Kit 16 Tưới treo xoay 360° đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-081). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
490.000đ Từ 222.000đ
Ảnh của Bộ Kit 32 Que cắm nhỏ giọt đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-09, Béc tưới nhỏ giọt cà chua, dưa leo tự lắp DIY

Bộ Kit 32 Que cắm nhỏ giọt đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-09, Béc tưới nhỏ giọt cà chua, dưa leo tự lắp DIY

TX_103901
DIY Kit 32 Que cắm nhỏ giọt đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-09). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
480.000đ Từ 200.200đ
Ảnh của Bộ Kit 16 Que cắm nhỏ giọt đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-091, Béc tưới nhỏ giọt trồng hoa rau tự lắp DIY

Bộ Kit 16 Que cắm nhỏ giọt đầy đủ dây, phụ kiện TX-DIY-091, Béc tưới nhỏ giọt trồng hoa rau tự lắp DIY

TX_103902
DIY Kit 16 Que cắm nhỏ giọt đầy đủ dây, phụ kiện (TX-DIY-091). Kit tưới đầy đủ các phụ kiện đi kèm giúp cho các bạn yêu thích trồng rau, hoa dễ dàng lắp đặt.
190.000đ Từ 86.200đ