HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Spray mist

Sort by
Display per page

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (10 lit / h)

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (10 lit / h), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
From 1,800đ

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (10l/h) + nối 4/7

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (10l/h) + nối 4/7, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
From 2,400đ

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (10l/h) + T 4/7

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (10l/h) + T 4/7, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
From 2,700đ

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8 lit / h)

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8 lit / h), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
From 1,500đ

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8l/h) + nối 4/7

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8 lit / h) + khởi thủy 4/7, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
From 2,100đ

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8l/h) + T 4/7

Đầu tưới phun sương, béc phun sương (8 lit / h) + T 4/7, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
From 2,400đ

Đầu tưới phun sương, béc phun sương đồng + nối 4/7

Đầu tưới phun sương, béc phun sương đồng + nối 4/7, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
15,000đ 8,000đ

Que cắm nhỏ giọt 8 tia kết hợp phun sương

Que cắm nhỏ giọt 8 tia kết hợp phun sương điều chỉnh lưu lượng, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
From 6,000đ

Đầu tưới, béc phun sương ren 21 (10 lit / h)

Đầu tưới, béc phun sương ren 21 (10 lit / h), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động, dễ dàng với đầu ren 21
8,000đ

Đầu tưới, béc phun sương ren 21 (8 lit / h)

Đầu tưới, béc phun sương ren 21 (8 lit / h), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động, dễ dàng với đầu ren 21
7,500đ

Tưới phun sương 5 đầu, ren 21 (1/2") (10 lit / h)

Bộ kit Tưới phun sương 5 đầu, ren 21 (1/2") (10 lit / h) tổng 50lit / h, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
25,000đ

Tưới phun sương 5 đầu, ren 21 (1/2") (8 lit / h)

Tưới phun sương 5 đầu, ren 21 (1/2") (8 lit / h) tổng 40lit / h, là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động
20,000đ

Tưới phun sương 5 đầu, treo (40 lit / h)

Tưới phun sương 5 đầu, treo (40 lit / h), là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động, làm mát nhà kính...
25,000đ

Tưới phun sương 5 đầu, treo (50 lit / h)

Tưới phun sương 5 đầu, treo (50 lit / h) , là ứng dụng tuyệt vời cho khu vườn của bạn khi bạn muốn tưới tự động, làm mát nhà kính...
30,000đ