HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Rockwool

Sort by
Display per page

Bông khoáng (Rockwool, Len Đá)

Ứng dụng của bông khoáng trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể bông khoáng
100,000đ

Bông khoáng (Rockwool, Len Đá) cả kiện

Ứng dụng của bông khoáng trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể bông khoáng
400,000đ