HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Máy sơ chế nông sản

Xếp theo
Hiển thị trên trang

Máy bóc bẹ ngô, lột vỏ ngô, lột vỏ bắp (2 trục)

Máy bóc bẹ ngô còn được gọi là máy lột vỏ ngô, lột vỏ bắp, loại máy này được sử dụng để lột vỏ bắp ngô ngô sau khi đã thu hoạch và phơi khô, công suất 0.8 tấn / h, với 2 trục lột mạnh mẽ
5.800.000đ 4.400.000đ

Máy bóc bẹ ngô, lột vỏ ngô, lột vỏ bắp (4 trục)

Máy bóc bẹ ngô còn được gọi là máy lột vỏ ngô, lột vỏ bắp, loại máy này được sử dụng để lột vỏ bắp ngô ngô sau khi đã thu hoạch và phơi khô, công suất 1 tấn / h, với 4 trục lột mạnh mẽ
11.500.000đ 7.500.000đ

Máy kép 2 trong 1 bóc bẹ, lột vỏ, tách hạt ngô (bắp) (4 trục)

Máy kép 2 trong 1 bóc bẹ, lột vỏ, tách hạt ngô (bắp) (4 trục) còn được gọi là máy lột vỏ ngô, lột vỏ bắp, loại máy này được sử dụng để lột vỏ bắp ngô ngô sau khi đã thu hoạch và phơi khô, công suất 1 tấn / h, với 4 trục lột mạnh mẽ
15.000.000đ 9.900.000đ

Máy tách hạt ngô công suất lớn (2 tầng đứng)

Máy tách hạt ngô 2 tầng đứng còn được gọi là máy tách hạt bắp, loại máy tách hạt ngô cỡ lớn này được sử dụng để tách hạt ngô sau khi đã thu hoạch và đã được bóc vỏ áo bên ngoài bắp ngô, công suất 1.5 tấn / h
4.800.000đ 3.900.000đ

Máy tách hạt ngô công suất lớn (3 tầng đứng)

Máy tách hạt ngô 3 tầng đứng còn được gọi là máy tách hạt bắp, loại máy tách hạt ngô cỡ lớn này được sử dụng để tách hạt ngô sau khi đã thu hoạch và đã được bóc vỏ áo bên ngoài bắp ngô, công suất 1.5 tấn / h
5.400.000đ 4.500.000đ

Máy tách hạt ngô, tách hạt bắp (4 trục)

Máy tách hạt ngô còn được gọi là tách hạt bắp, loại máy này được sử dụng để tách hạt bắp ngô ngô sau khi đã thu hoạch và phơi khô, công suất 1 tấn / h, với 4 đập mạnh mẽ
7.900.000đ 6.500.000đ

Máy tách hạt ngô, tách hạt bắp mini 1 cửa

Máy tách hạt ngô hai cửa còn được gọi là máy tách hạt bắp, loại máy tách hạt ngô mini này được sử dụng để tách hạt ngô sau khi đã thu hoạch và đã được bóc vỏ áo bên ngoài bắp ngô, công suất 0.5 tấn / h
2.700.000đ 2.100.000đ

Máy tách hạt ngô, tách hạt bắp mini 2 cửa

Máy tách hạt ngô hai cửa còn được gọi là máy tách hạt bắp, loại máy tách hạt ngô mini này được sử dụng để tách hạt ngô sau khi đã thu hoạch và đã được bóc vỏ áo bên ngoài bắp ngô, công suất 0.5 tấn / h
2.800.000đ 2.250.000đ