HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Hydroponic nutrients

Sort by
Display per page

Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá (thapxanh1000al)

Bộ dung dịch thủy canh cho rau ăn lá, Gồm 2 bình : A, B, mỗi bình 1 lit. Tổng là 2lit có chưa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho cây trồng
140,000đ

Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá (thapxanh5000al) 5lit

Bộ dung dịch thủy canh cho rau ăn lá, Gồm 2 bình : A, B có chưa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho cây trồng
580,000đ

Dung dịch thủy canh cho củ, quả (thapxanh1000cq)

Bộ dung dịch thủy canh cho củ quả, Gồm 2 bình : A, B mỗi bình 1 lit, tổng là 2 lit. Có chưa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho cây trồng, Đây là loại dung dịch thủy canh tốt nhất cho củ quả.
170,000đ 150,000đ

Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá (thapxanh500al)

Bộ dung dịch thủy canh cho rau ăn lá, Gồm 2 bình : A, B có chưa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho cây trồng
80,000đ

Dung dịch thủy canh cho củ, quả (thapxanh500cq)

Bộ dung dịch thủy canh cho củ quả, Gồm 2 bình : A, B có chưa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho cây trồng
100,000đ 90,000đ

Dung dịch giảm độ PH (PH down)

Trong thủy canh cũng như trong nuôi trồng thủy hải sản thì độ PH của nước quyết định sống còn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây và các sinh vật
20,000đ

Dung dịch tăng độ PH (PH up)

Trong thủy canh cũng như trong nuôi trồng thủy hải sản thì độ PH của nước quyết định sống còn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây và các sinh vật
20,000đ

Dinh dưỡng thủy canh cho rau ăn lá dạng bột (thapxanh05al)

Bộ dung dịch thủy canh cho rau ăn lá, Gồm 2 gói : A, B có chưa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho cây trồng
140,000đ

Dinh dưỡng thủy canh cho củ, quả dạng bột (thapxanh05cq)

Bộ dung dịch thủy canh cho củ quả, Gồm 2 gói : A, B có chứa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho cây trồng
170,000đ 150,000đ