HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Nhập khẩu Ấn Độ

Xếp theo
Hiển thị trên trang

Kali nitrat (Potassium nitrate, KNO3)

KNO3 Kali nitrat hấp thu nhanh hơn so với phân bón kali trên cây trồng của tất cả các loại hỗn hợp khác. KNO3 tăng năng suất và cải thiện chất lượng trong các loại rau, lĩnh vực cây trồng, hoa, quả và hạt cây
45.000đ

Magiê sulfat (Magnesium sulfate, MgSO4)

Magnesium Sulphate là một loại phân bón nông nghiệp chất lượng ổn định, được làm từ Magnesium Sulphate Oxide có chất lượng tốt
12.000đ

Sắt chelate (Iron chelate, Fe-EDTA-13)

Sắt chelate là sắt gốc hữu cơ, giúp cho việc giải phóng Sắt 2 một cách từ từ giúp cho cây trồng dễ hấp thụ
180.000đ

Đồng Chelate (Copper Chelate, Cu-EDTA-15)

Là thành phần của enzym cytochrome oxydasaza và thành phần của nhiều enzym-ascorbic, axit axidasaza, phenolasaza, lactasaza. Xúc tiến quá trình hình thành vitamin
210.000đ

Kẽm Chelate (Zinc Chelate, Zn-EDTA-15)

Tác dụng của Kẽm đối với cây trồng: Liên quan đến sự tổng hợp sinh học của axit indolacetic. Là thành phần thiết yếu của một số enzym: metallo-enzym-cacbonic, anhydrasaza, anxohol dehydrogenasaza. Đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp axit nucleic và protein. Tăng cường khả năng sử dụng lân và đạm
185.000đ

Mangan Chelate (Mn-EDTA-13)

Tác dụng của Mangan đối với cây trồng: Xúc tác trong một số phản ứng enzym và sinh lý trong cây, là một thành phần của pyruvate carboxylasaza...
195.000đ