HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Tree growing machine

Sort by
Display per page

Máy gieo hạt, trồng cây tự động D28

Dụng cụ gieo hạt, trồng cây con tự động (1 tay cầm), Công suất làm việc 1 ngày có thể trồng 1 ~ 2ha ~ gần 3 ~6 mẫu đất bắc bộ
From 80,000đ

Máy gieo hạt, trồng cây tự động D32

Dụng cụ gieo hạt, trồng cây con tự động (1 tay cầm) D32, Công suất làm việc 1 ngày có thể trồng 1 ~ 2ha ~ gần 3 ~6 mẫu đất bắc bộ
From 89,000đ

Máy trồng cây, gieo hạt tự động (1 tay cầm)

Dụng cụ trồng cây, gieo hạt tự động (1 tay cầm), Công suất làm việc 1 ngày có thể trồng 0.5 ~ 1ha ~ gần 2 ~3,5 mẫu đất bắc bộ
From 455,000đ

Máy trồng cây, gieo hạt tự động (2 tay cầm)

Dụng cụ trồng cây, gieo hạt tự động (2 tay cầm), Công suất làm việc 1 ngày có thể trồng 0.5 ~ 1ha ~ gần 2 ~3,5 mẫu đất bắc bộ
From 595,000đ