HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Plastic basket, Bow drill

Sort by
Display per page

Phễu trồng khí canh D110 (110mm)

Phễu nhỏ nước chuyên dụng để trồng khí canh. Với kích thước lý tưởng phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá, phù hợp cỡ ống PVC 110 trên thị trường, trồng rau cải, xà lách, dưa chuột, rau muống
20,000đ 15,000đ

Rọ trồng thủy canh. Rọ nhựa thủy canh

Rọ nhựa chuyên dụng để trồng thủy canh. Rọ thủy canh Với kích thước lý tưởng phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá, Rọ nhựa thủy canh chuyên dụng
From 650đ

Tai khí canh, Cốc trồng khí canh

Cốc trồng khí canh chuyên dụng để trồng khí canh. Với kích thước lý tưởng phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá, phù hợp hầu hết các cỡ ống PVC trên thị trường
From 3,000đ

Rọ trồng thủy canh. Rọ nhựa thủy canh (Trắng)

Rọ nhựa chuyên dụng để trồng thủy canh. Với kích thước lý tưởng phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá, Rọ nhựa thủy canh màu trắng
From 650đ

Rọ trồng thủy canh. Rọ nhựa thủy canh (Vàng)

Rọ nhựa chuyên dụng để trồng thủy canh. Với kích thước lý tưởng phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá, Rọ nhựa thủy canh vàng
2,000đ 1,000đ

Rọ trồng thủy canh. Rọ nhựa thủy canh (Xanh)

Rọ nhựa chuyên dụng để trồng thủy canh. Với kích thước lý tưởng phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá, Rọ nhựa thủy canh xanh
2,000đ 1,000đ

Rọ trồng thủy canh. Rọ nhựa thủy canh (200 cái)

Rọ nhựa chuyên dụng để trồng thủy canh. Với kích thước lý tưởng phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá
400,000đ 180,000đ

Rọ trồng thủy canh. Rọ nhựa thủy canh (500 cái)

Rọ nhựa chuyên dụng để trồng thủy canh. Với kích thước lý tưởng phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá
1,000,000đ 375,000đ

Rọ trồng thủy canh. Rọ nhựa thủy canh (1000 cái)

Rọ nhựa chuyên dụng để trồng thủy canh. Với kích thước lý tưởng phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá
1,000,000đ 650,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ12 (Đường kính 12mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D12 (Φ12) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 36,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ13 (Đường kính 13mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D13 (Φ13) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 36,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ14 (Đường kính 14mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D14 (Φ14) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 38,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ18 (Đường kính 18mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D18 (Φ18) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 39,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ30 (Đường kính 30mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D30 (Φ30) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 48,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ45 (Đường kính 45mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D45 (Φ45) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 62,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ16 (Đường kính 16mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D16 (Φ16) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 38,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ20 (Đường kính 20mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D20 (Φ20) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 40,000đ

Mũi khoét chuyên dụng cho Thủy canh Φ21 (Đường kính 21mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D21 (Φ21) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 40,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ23 (Đường kính 23mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D23 (Φ23) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 42,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ25 (Đường kính 25mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D25 (Φ25) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 43,000đ

Mũi khoét chuyên dụng cho Thủy canh Φ27 (Đường kính 27mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D27 (Φ27) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
60,000đ 45,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ32 (Đường kính 32mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D32 (Φ32) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 50,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ35 (Đường kính 35mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D35 (Φ35) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 53,000đ

Mũi khoét thép gió HSS Φ38 (Đường kính 38mm)

Hiệu suất cắt cao nhờ việc răng mũi khoét D38 (Φ38) làm bằng thép gió HSS với cạnh cắt vàp thân mũi khoan bằng thép lò xo. Cấu tạo hợp kim HSS đặc biệt của cạnh lưỡi cắt giúp loại bỏ rung chấn trong quá trình khoan
120,000đ 55,000đ