HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

Có ren vặn

Xếp theo
Hiển thị trên trang

Khởi thủy đầu vào ren 21 đầu ra gân 4/7 (Côn thu 21-4/7)

Khởi thủy đầu vào ren 21 đầu ra gân 4/7 (Côn thu 21-4/7) là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp lắp hệ thống tưới phù hợp với hầu hết các hộ gia đình
Từ 3.000đ

Khởi thủy 1 ren, 1 đầu gân 4/7 (Ren cắm ống PVC, Gân 4/7)

Khởi thủy 1 ren, 1 đầu trơn 6mm (Lắp trực tiếp ống PVC). Đầu ren cắm vào ống PVC, đầu trơn cắm vào tưới phun sương 10lit hoặc 8lit, là khớp nối cho hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
Từ 600đ

Khởi thủy đầu vào ren 21 đầu ra trơn 6 (Côn thu 21-6)

Khởi thủy đầu vào ren 21 đầu ra trơn 6 (Côn thu 21-6) là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp lắp hệ thống tưới phù hợp với hầu hết các hộ gia đình
Từ 3.000đ

Khởi thủy đầu vào ren 21 đầu ra trơn 7.5 (Côn thu 21-7.5)

Khởi thủy đầu vào ren 21 đầu ra trơn 7.5 (Côn thu 21-7.5) là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp lắp hệ thống tưới phù hợp với hầu hết các hộ gia đình
Từ 3.000đ

Khởi thủy đầu vào ren 21 đầu ra trong trơn 6 (Côn thu 21-6)

Khởi thủy đầu vào ren 21 đầu ra trong trơn 6 (Côn thu 21-6) là sản phẩm không thể thiếu, là điểm nhấn, giúp lắp hệ thống tưới phù hợp với hầu hết các hộ gia đình
Từ 3.000đ

Khởi thủy 1 ren, 1 đầu trơn 6mm (Lắp trực tiếp ống PVC)

Khởi thủy 1 ren, 1 đầu trơn 6mm (Lắp trực tiếp ống PVC). Đầu ren cắm vào ống PVC, đầu trơn cắm vào tưới phun sương 10lit hoặc 8lit, là khớp nối cho hệ thống tưới, sản phẩm có độ đàn hồi cao, bền bỉ với môi trường
Từ 600đ