Tree growing machine

Sort by
Display per page

Máy gieo hạt, trồng cây tự động D28

Dụng cụ gieo hạt, trồng cây con tự động (1 tay cầm), Công suất làm việc 1 ngày có thể trồng 1 ~ 2ha ~ gần 3 ~6 mẫu đất bắc bộ
190,000đ 125,000đ

Máy trồng cây, gieo hạt tự động (1 tay cầm)

Dụng cụ trồng cây, gieo hạt tự động (1 tay cầm), Công suất làm việc 1 ngày có thể trồng 0.5 ~ 1ha ~ gần 2 ~3,5 mẫu đất bắc bộ
800,000đ 550,000đ

Máy trồng cây, gieo hạt tự động (2 tay cầm)

Dụng cụ trồng cây, gieo hạt tự động (2 tay cầm), Công suất làm việc 1 ngày có thể trồng 0.5 ~ 1ha ~ gần 2 ~3,5 mẫu đất bắc bộ
880,000đ 690,000đ