HN :    0965 524 005
HCM : 0904 746 368
Fb :   fb/thapcayxanh

foam

Sort by
Display per page

Mút xốp ươm hạt (25x25x25) (Tấm 100 viên)

Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
30,000đ 25,000đ

Mút xốp ươm hạt (25x25x25) (Tấm 96 viên)

Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
25,000đ 15,000đ

Mút xốp ươm hạt (30x30x25) (Tấm 64 viên)

Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
30,000đ 25,000đ

Mút xốp ươm hạt (d32 x h32)

Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
800đ 600đ

Mút xốp ươm hạt (d45 x h32)

Ứng dụng của mút xốp trong nông nghiệp khá rộng rãi, ở Châu Âu và Mỹ, Nhật hầu hết trong thủy canh đều sử dụng giá thể mút xốp chuyên dụng
1,000đ 800đ